Fra venstre: Styreleder i Bygg21, Sissel Leire, Per Morten Johansen i Omsorgsbygg, Jon-Erik Lunøe i Ulven AS og direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes. Foto: Truls Tunmo - Bygg.no.

Omsorgsbygg og Ulven AS ble hedret med beste praksis-hammeren

- Disse aktørene setter en ny standard innen samspill og innovasjon, sa Bygg21s direktør da Omsorgsbygg og Ulven AS mottok heder under samling med Bygg21s strategiske råd, 26 september.

Bygg21s styreleder Sissel Leire og direktør Sverre Tiltnes delte ut diplom og tre kilo tunge, betongstøpte hammer-trofeer til Per Morten Johansen i Omsorgsbygg Oslo KF og Jon-Erik Lunøe i OBOS-eide Ulven AS.

Med over 20 av bygg- og eiendomsnæringens fremste ledere til stede, var det to stolte prismottagere som mottok heder for beste praksis.

Daglig leder av Ulven AS Jon-Erik Lunøe ble intervjuet av bygg.no etter utdelingen og fortalte om det store utbyggingsprosjektet de er i gang med:

– Her har vi sammen tatt steg for å flytte bransjen og samtidig bidra til en spennende, vellykket ny bydel. Ferdig utviklet blir Ulven på størrelse med Klæbu og Tvedestrand som Norges 177 største kommune, sier daglig leder på Ulven AS, Jon-Erik Lunøe.

Sissel Leire og Sverre Tiltnes roste begge aktørene for å våge å ta i bruk ukonvensjonelle grep for å sikre bærekraftig kvalitet på en effektiv måte i sine prosjekter. 

Her er begrunnelsene for Beste praksis-prisen til prosjektene:

Omsorgsbygg:

Omsorgsbygg Oslo KF praktiserer godt samspill og bærekraft i sine prosjekter. Omsorgsbygg praktiserer samspill og miljø på en uredd, systematisk og konsekvent måte. Leverandørenes kompetanse tillegges større vekt enn pris. På den måten mener Omsorgsbygg at de har fått prisene ned.

Omsorgsbygg bruker totalentreprise med samspill, Best Value Procurement og andre tidligfase samspillsmodeller på en målrettet og formålstjenlig måte. Høye miljøambisjoner og systematisk bruk av BREEAM-NOR har kvalifisert for landets første excellent sertifiserte sykehjem på Ullern.

Omsorgsbygg Oslo KF setter standard for samspill og miljø i måten de praktiserer bærekraft og godt samspill. Omsorgsbygg deler og bruker beste praksis for offentlige innkjøp.

Ulven AS:

Ulven AS, et selskap eid av OBOS, har gjennomført en innovasjons- og utviklingskonkurranse for et felt på ca. 350 boliger. Ulven AS skal kunne benytte vinnergrupperingen og konseptet videre på flere felt. På Ulven skal det bygges totalt 3000 boliger og 200 000 m2 næringsbygg. Konkurrentene skulle utvikle et attraktivt bymiljø og gode bokvaliteter til betydelig lavere pris. Under ett år etter at initiativet ble tatt, har anskaffelsen vist at fire prekvalifiserte leverandørgrupperinger klarte å overoppfylle miljøambisjonene og målet om 15 prosent lavere kost. Friheten til å fremme innovative løsninger har gitt en betydelig merverdi for boligkjøpere og området.

Ulven AS setter standard for åpent og målrettet samspill med leverandører i tidlig fase. Anskaffelsen for felt B2 på Ulven vil gi et godt bo- og bymiljø, gode miljøegenskaper og en kostnadsreduksjon på nivå med Bygg21s mål om 20 prosent lavere kost i løpet av 2020. Ulven AS deler og bruker beste praksis for tidlig fase anskaffelse.

Kjenner du til personer, prosjekter, private bedrifter eller offentlige virksomheter som fortjener Beste praksis-pris? Send ditt tips til post@bygg21.no.