Oppstart av Bygdin

Sintef Byggforsk samlet representanter fra en lang rekke private og offentlige aktører i bransjen til oppstartsmøte for nettverket Bygdin - bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena.

Anders Fylling, forskningssjef i avdeling for bygninger og installasjoner, ønsket velkommen og uttalte at byggeprosess er et av deres strategiske hovedsatsingsområder. De skal være en attraktiv og synlig FoU-partner for bedriftene, som samarbeider med andre forskningsmiljøer og aktører i næringen og bidrar til at aktørene kan samarbeide med hverandre.

ENIGHET OM EFFEKTIVISERING

Blant de fremmøtte var det bred enighet om behov for effektivisering, standardisering og industrialisering av byggeprosesser, både for prosjekterende og utførende aktører.  Jorunn Wolstad fra Norsk Forening for Prosjektledelse mente det vil gjøre det lettere å lære alt som skal til i en byggeprosess fordi det blir mer forutsigbart. Tom Knudsen fra Teknobad fortalte at prefabrikkerte bademoduler og standardisering gir vesentlig færre feilkilder enn tradisjonell plassbygging. Professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Marius Nygaard ønsket seg mer industrialisert produksjon av bærekraftig, urban trearkitektur.

Arne Malonæs deltok i oppstartsmøtet fra Bygg21, og han påpekte at Bygdin-nettverkets formål stemmer godt overens med Bygg21s mål om å redusere kostnadene i byggebransjen med 20 % innen 2020 gjennom blant annet økt produktivitet, standardisering og digitalisering. Bygg21 ønsker derfor å fortsette samarbeidet med nettverket.

ØNSKER FLERE DELTAKERE

Sjefforsker Anita Moum i avdeling for bygninger og installasjoner ønsket å samle alle som er interessert, og fortalte at det fremdeles er mange de vil kontakte fremover for å få med flere aktører. Moum uttalte også at noe av formålet med nettverket er å bli enige om hva man egentlig snakker om, hva som menes med industrialisert byggeprosess, for det brukes i dag på forskjellige måter. Det er et stort felt; fra automatisering og modulbygg til 3D-printing og nye typer materialer. Hun ønsket at nettverket skal ha beina på bakken og fokusere på konkrete problemstillinger, utfordringer medlemmene møter til daglig og ønsker å finne løsninger på.

Bygdin-nettverket skal organiseres i grupper som jobber sammen om konkrete aktiviteter, i tillegg til nettverkssamlinger for alle et par ganger i året.

Sintef Byggforsk har tidligere skrevet om nettverket på sin hjemmeside, les artikkelen her