Prestasjonsmåling i BAE-næringen

Byggenæringens Landsforening avholdt sitt andre brukermøte for deltakere i prosjektet «Prestasjonsmåling i BAE-næringen onsdag 15. juni. Hovedtemaet var bruken av resultatene fra målingene til forbedringsarbeid. Dr. Stephen P. Mulva, leder av CII i Houston fortalte om fremtidig utvikling og internasjonale erfaringer med verktøyet.

ERFARINGER FRA PIONERBEDRIFTENE

Prosjektleder Merete Ihler fra ÅF Reinertsen, og seniorrådgiver Sidsel Skappel fra Statsbygg presenterte sine erfaringer med CII 10-10 så langt. Ihler fortalte at de bruker i snitt 20-25 timer per måling, og at de har fokusert på input-indikatorer hvor det er enten høy eller lav score. Resultatene er gjennomgått med prosjektteamene og har ført til nyttige refleksjoner og diskusjoner om prosjektet, og det kom ofte ny informasjon frem under diskusjonene. I Statsbygg har de ifølge Skappel opplevd at det er nyttig å få «tømt seg» og snakket ut om hvordan prosjektet har fungert. De har også tatt erfaringer fra bruk av 10-10 med inn i sitt prosjektlederakademi.

Deltagerne fikk anledning til å diskutere sine erfaringer i grupper, og det var enighet om nytten av å evaluere underveis i et prosjekt, for å kunne gjøre forbedringer fortløpende i stedet for å slokke branner i ettertid. De som har forsøkt å gjøre målinger i programmeringsfasen opplevde det som gunstig, og gjennomgang av rapporten med prosjektteamet ga en følelse av inkludering i prosessen.

Noen var allikevel usikre på om 10-10 er riktig system for dem, eller om de verktøyene man har fra før er gode nok.

LÆR AV ANDRES PROSJEKTER

Stephen Mulva fortalte at 10-10 er basert på alt CII har jobbet med i 33 år. – Tidligere hadde vi et spørreskjema på 100 sider, som folk ofte ikke orket å fylle ut. Nå har vi brukt 4 år på å finne de viktigste, og de får plass på syv sider, sa han.

 10-10 er et subjektivt verktøy som sammenfatter og systematiserer meningene til deltagerne, og mønstrene som kommer frem kan gi verdifull informasjon om hvor det er hensiktsmessig å lete etter forbedringspotensial. Man trenger et stort antall prosjekter for å kunne trekke slutninger, og CII har nå 1300 prosjekter i sin database og jobber med å utvide den ytterligere. Det skal gjøre det mulig å søke på de utfordringene man har og finne løsninger som er forsøkt hos andre før. – Kostnadene kommer ofte ut av kontroll når folk prøver å spare tid og penger på å kutte i prosjekteringen og begynner å bygge for tidlig. 10-10 viser hvordan man kan unngå det ved å gjøre mer design- og beregningsarbeid, mente han.