«Rett bygg på rett sted»

Torsdag 20. april arrangerte Bygg21 en innspillsfrokost for å diskutere hvilke kvalitetsprinsipper som burde guide Norges bygg- og eiendomsnæring, og stimulere til grønn konkurransekraft.

– Du får ikke kvalitet uten investeringer og noen føringer, sa Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, under innledningen av frokostmøtet i Forstanderskapssalen på Sentralen. 

– Norge er det landet i Europa med størst behov for kostnadsreduksjon. Det må vi gjøre noe med, men vi kan ikke gjøre det uten at kvaliteten er ivaretatt, fortsatte Tiltnes.

ØNSKER INNSPILL TIL KVALITETSPRINSIPPER

Bygg21s arbeid for kostnadsreduksjon og kvalitetsløft er organisert i seks arbeidsgrupper. Arbeidsgruppa ”Kvalitet og bærekraft” skal gi råd om hvordan næringen kan gjenkjenne bærekraftig kvalitet.

Som svar på oppgaven utarbeider arbeidsgruppa nå kvalitetsprinsipper, basert på forskning,  kunnskap og erfaring om bygg som verdiskapere for eiere, brukere og samfunn. Til dette arbeidet ønsker gruppa innspill.

– Hvilke ufravikelige kvalitetsprinsipper skal fremtidens bygg og omgivelser tilfredsstille for å være bærekraftige?, var spørsmålet Bramslev stilte de 20 engasjerte bransjemenneskene i salen.

MILJØ – «RETT BYGG PÅ RETT STED»

Et av mange interessante temaer som ble diskutert var bruk av lavteknologi i en tid med mye fokus på automatisering.

-Riktig lokalisering og orientering av bygg kan redusere energibehovet, fremfor å bygge blindt på enhver tomt, forteller Aasne Haug, Gruppesjef i Asplan Viak.

I dag ligger det store miljøsløseri i å bygge på en grunn hvor man må bruke mye energi for å legge forholdene til rette. Videre kan man ved å utnytte naturlig vann, lys og ventilering unngå automatisk lysregulering og ventilering, og dermed oppnå store energigevinster.

-Alt handler om å utnytte lokale forutsetninger, slik at man får rett bygg på rett sted, oppsummerer Haug. 

ØKONOMI – «KOMME TIDLIGERE INN I PROSESSEN»

Når det kommer til økonomi var det enighet i at vi må bli flinkere til å komme tidligere inn i prosesser, før kontraktene er skrevet. Modeller som Life Cycle Cost (LCC) kan hjelpe til å sikre robusthet og kvalitet i bærekraftig bygging.

-Vi trenger å ha forskjellige tanker for forskjellige bygg, særlig innen fleksibilitet, sier Bodil Motzke, miljørådgiver i Undervisningsbygg.

Det er økonomisk lønnsomt å putte robusthet i offentlige bygg som skal stå lenge, men ikke i kontorbygg hvor det innvendige stadig skal endres.

-I kontorbygg kan man ha robusthet i skallet, men heller fleksibilitet på innsiden hvor mye skal flyttes eller endres, fortsetter Motzke. 

SOSIAL – «FLEKSIBEL TEKNOLOGI»

Sosiale aspekter ved bærekraft handler om individnivå og verdien for sluttbruker. Her kom mange av deltakerne med innspill innen trygghet, følelse av eierskap og tilfredshet. Andre tenkte i høyere baner rundt demokrati og rettferdighetsperspektiv. Spesialrådgiver i NBBL, Ketil Krogstad, spådde at vi i fremtiden vil være mindre avhengige av å tenke smarte bygg, da dette kan løses med teknologi som kan tas inn og ut av bygget.

-Jeg tror teknologi vil ligge mer og mer utenpå byggene, fremover å bygges inn i bygget, eksempelvis ved ny rollestol- eller transportteknologi, forteller Krogstad.

Avslutningsvis takket Katharina Bramslev deltakerne for innspillene, og viste til ny workshop 14. juni på Sentralen hvor arbeidet med kvalitetsprinsipper skal videreføres.

-Målet er å finne prinsipper som gir mening for hele næringen, og derav kan være nyttig for både myndighetene i utviklingen av fremtidige regelverk, og utbyggere når de ønsker innspill og retning, avslutter Bramslev.