RIF vil ha flere Bygg21-signaturer

Rådgivende Ingeniørers Forening har formelt overtatt Bygg21-stafettpinnen. Blant målsetningene RIF har satt seg er å få flere kommuner og fylkeskommuner til å signere Bygg21-signaturen.

Bygg21 var en dugnad mellom bygg- og eiendomsnæringen og myndighetene som ble avsluttet i vinter. Målet for prosjektet var å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. Dugnaden har så langt resultert i flere rapporter og veiledere samt byggelig.no, en webside som har samlet rådene fra Bygg21 i en digital versjon. På byggelig.no får næringen Bygg21s råd og løsninger tilpasset der man er i plan- og byggeprosessen. Rådene er for prosjektledere hos utbyggere eller entreprenører, men er også relevante for dem som er prosjektleder hos rådgiver, arkitekt og underentreprenør.

RIF har nå etablert en ny prosjektorganisasjon for å videreføre innsatsen med å ta innsikten fra Bygg21 i bruk i næringen og hos myndighetene. RIF har i den sammenheng engasjert Tania W. Leporowski fra Multiconsult som prosjektleder.

– Vi har valgt å rette fokus mot kommuner og fylker når vi ønsker å utvide antall Bygg21 underskrifter. Allerede er det flere hundre selskaper som med sin signatur har forpliktet seg til å implementere tiltak beskrevet av Bygg21. Vårt mål er at flest mulig aktører i BAE-næringen og myndigheter som er involvert i planarbeid og politiske prosesser rundt bygging, vil bruke råd og løsninger fra Bygg21, sier RIFs Liv Kari Hansteen som er prosjekteier.

– Vi ser på videreføringen av Bygg21 som en dugnad for forbedring, nettopp for å signalisere ønsket om å få flest mulig aktører til bordet, fortsetter Hansteen.

Målet for prosjektet i denne fasen er at følgende mål er nådd innen 2022:

  • Kjennskapen til Bygg21 beste praksis- verktøy i byggenæringen skal ha økt
  • Antall virksomheter som har signert og tatt i bruk Bygg21s beste praksis-verktøy i eget forbedringsarbeid skal øke med 200

De første oppgavene har vært å overta og gå igjennom materialet fra det avsluttede prosjektet.

Foto: Multiconsult

– Vi er nå i gang med å videreføre nettsiden til Bygg21 og har akkurat sendt ut en spørreundersøkelse til de bedriftene som har signert på Bygg21-signaturen. Hensikten med undersøkelsen er å høre om de har noen gode eksempler fra sin egen virksomhet, der de har brukt råd eller løsninger fra Bygg21 og fått gode resultater. Dette ønsker vi å dele med resten av næringen, som eksempler på beste praksis. Vi vil også spørre hva de virksomhetene som har signert ønsker av støtte og løsninger for å ta rådene fra Bygg21 i bruk, sier prosjektleder Tania W. Leporowski.  

Det videre arbeidet vil bli basert på tilbakemeldinger fra undersøkelsen, samt føringer fra referansegruppen i prosjektet, som er BAE-rådet.


For mer informasjon, kontakt:

Tania Waage Leporowski, Prosjektleder Bygg 21, tania@rif.no eller m: 926 40 922