Involverende Planlegging har økt effektiviteten og økt trivselen til de ansatte på Veidekke sine prosjekt. Foto: Veidekke ASA

Skaper flyt på arbeidsplassen

Mindre stress, økt trivsel og bedre økonomi i byggeprosjektene. Det er resultatet av en langsiktig satsning på Involverende planlegging i Veidekke.

Det er ni år siden nå, at Veidekke Entreprenører AS for alvor startet arbeidet med Involverende Planlegging. Nå kan de høste fruktene: Høyere trivselsrate hos de ansatte og bedre økonomi.

– Vi ser forbedringer på alle nivå, sier utviklingsleder Sigmund Aslesen i Veidekke. Han har arbeidet med Involverende Planlegging (IP) i Veidekke i flere år. Resultatene har vært så gode at bedriften ønsker å ta dem i bruk i alle framtidige prosjekter.
– Det krever en del å få dette til, men oppsiden når man får det til er stor, sier Aslesen.

LOT SEG INSPIRERE

Med EU-utvidelsen i 2004 kom en rekke lavinntektsgrupper fra Baltikum, Polen og andre land inn i det norske arbeidsmarkedet. For Veidekke, med mange egne fagarbeidere, representerte det en utfordring. Behovet for å effektivisere byggeprosessene ble tydeligere.

– Vi stilte oss spørsmål om hva som skulle være våre grep for å møte denne utfordringen. En del av svaret ble å øke produktiviteten til våre egne ansatte, og heve kompetansen, forklarer Aslesen. Han presenterte arbeidet under Byggedagene i Oslo i dag.

Inspirasjon til å effektivisere fikk de fra Danmark. Der hadde flere selskaper tatt i bruk et konsept de kalte Trimmet Byggeri. Konseptet var i sin tur hentet fra USA, der det bar navnet Last Planner. Egentlig handlet det om å få bedre flyt på byggeplassen, involvere de ansatte mer i planleggingen av egen hverdag, skape bedre trivsel og bedre økonomi.
Det er dette som er kjernen i IP. Og at folk i ulike deler av byggeprosessen skal ha ansvar for hver sin tidshorisont.

– God planlegging lønner seg alltid, sier Aslesen.

PRODUSERER MER EFFEKTIVT

– Det innebærer at du må gi de som er ute i produksjon større innflytelse over planleggingen av prosjektet. De som jobber ute på byggeplassen skal ha mulighet til å påvirke hva som skal skje i neste uke, sier han.

Vi ser forbedringer på alle nivå

– Utviklingsleder Sigmund Aslesen i Veidekke


Aslesen innrømmer likevel at det er vanskelig å synliggjøre resultatene.
– Resultatene er utfordrende å synliggjøre. Det handler dels om at det er vanskelig å skille effekten av IP fra effekten av andre faktorer. Eksempelvis har vi hatt prosjekter der vi har brukt IP fullt ut, men hatt et dårlig kontraktsgrunnlag. Da blir ikke resultatene nødvendigvis så bra, selv om vi bruker IP, sier han.

Likevel har de eksempler som viser at IP har vært effektivt. I Re kommune i Vestfold fikk de ferdig et stort omsorgsbygg tre måneder raskere enn planlagt ved hjelp av IP.
– Det er det beste planleggingsverktøyet vi har brukt noen gang, sier prosjektleder i Veidekke Region Syd, Roar Kristiansen. Omsorgsbygget sto ferdig i august 2014 og er på 16 000 m2.

– Alle som var involvert i prosjekter sier de har produsert mer effektivt enn på andre typiske byggeplasser, forteller Kristiansen.

– Gutta ute på byggeplassen planla alt selv. Når de kom på byggeplassen var det alltid ryddig og klart for den aktiviteten de skulle utføre. De fikk jobbe i fred med sine aktiviteter, før neste team ble satt inn. Alle har hatt lavere timeforbruk enn kalkulert, forklarer han.

Bas Odd Arild Haugen (t.h.) og Robin Thøgersen på toppen av Færder videregående skole, som er bygd ved hjelp av IP. (Foto: Veidekke ASA/ Anders Auberg). 

MÅ REFLEKTERE

– Vi har fått lite svinn, lite etterarbeid og spart masse tid. Vi var ferdig 3 måneder før vi planla, konstaterer Kristiansen.

– Hvorfor valgte dere Involverende Planlegging på dette prosjektet?
– Vi hadde akkurat kjørt et prosjekt med IP tre måneder før vi begynte på omsorgsbygg. Resultatene var gode. Derfor valgte vi å kjøre det igjen på Re. Denne gangen fikk vi det ordentlig til. I Vestfold skal vi nå bruke IP i alle prosjekter. Det er også noe underleverandører og andre har begynt å etterspørre, fordi de får en bedre hverdag på byggeplassen, sier Kristiansen.

Utviklingsleder Aslesen understreker at involverende planlegging gir de ansatte større innflytelse over sin arbeidshverdag.

– Byggeprosjekter har mye uforutsigbarhet i seg. Og det kan være ubehagelig om du ikke har kontroll på hva som skal skjer. Lite kontroll gir mye stress. IP bidrar til å gi mer forutsigbarhet på hva som skal skje på byggeplass til enhver tid. Folk på ulike nivå har ansvar for ulike tidshorisonter. Derfor jobber vi masse med tidlig arbeidsdeling, sier han. Han innrømmer likevel at IP kan være krevende å få til.

– Det krever at du reflekterer over hva du driver med og hva prosjektbasert produksjon er. Alt er ikke helt rett fram på en byggeplass. Vi driver ikke bilproduksjon. Alle prosjekt har sine spesielle utfordringer. Og det er mange aktører inne. Det er våre egne ansatte funksjonærer og fagarbeidere og folk fra underentreprenørene. I tillegg kommer arkitekt, rådgivere og andre som driver med prosjektering, og ikke minst byggherren. Alle spiller inn i et prosjekt. Når du på toppen av det hele forsøker deg på en ny metodikk, så krever det at du har en god forståelse av hva det innebærer å drive prosjektbasert produksjon, forklarer Aslesen.

Veidekke jobber nå for å implementere IP i alle prosjekter.

Les mer om Involverende Planlegging hos Veidekke.