Statsbygg bruker Lean

Statsbygg har begynt å bruke LEAN-metoden for prosjektering av utviklingsprosjekter. Er LEAN så slank at den løser alle problemene i prosjekteringsprosessen? Eller er det bare et moteord som kommer til å bli glemt etter noen år?

Byggenæringen i Norge har begynt å tilpasse Lean-prinsippene til prosjekterings- og byggeprosessen. Statsbygg er en av de ledende aktørene som forsøker seg med Lean på sine første utviklingsprosjekter (ferdig: Domus Medica UiO, Norges Handelshøgskole i Bergen, Haugesund fengsel; pågår/oppstart: Urbygningen i Ås, Kunsthøgskolen i Bergen, Universitetet i Bodø).

For å dokumentere resultatet, gjennomfører man undersøkelser underveis som skal vise økning av effektivitet og kvalitet gjennom bruk av Lean-metodikken.

Under Bygg21s frokostmøte 15. april 2015 fortalte Geir Jensen fra Statsbygg om Statsbyggs erfaringer med Lean i de forskjellige arbeidsområdene.

LEAN-PRINSIPPER OG EFFEKTER

Først og fremst finnes det noen overordnete prinsipper i Lean-systematikken:

 • de prosjekterende må ha Lean inn i avtalen – alle skal på kurs i Lean
 • lojalitet til gruppen – alle må være innstilt på å delta
 • tidlig nok planlegging/involvering
 • bruk BIM i prosjekteringsfasen, på byggeplass og i møter
 • lage oppdeling på kontrollområder under prosjekteringen
 • nøkkelen ligger i at alle går i takt
 • taktplanlegging med god tid – minst 12 uker før produksjon
 • alle må rydde etter seg
 • «dra, ikke dytt»

VED BRUK AV DISSE PRINSIPPENE SKULLE MAN OPPNÅ FØLGENDE EFFEKTER:

 • god samhandling og dokumentstyring, større eierskap
 • bedre kontroll, høyere grad av forutsigbarhet
 • høyere produksjon og trivsel
 • økt effektivitet – bedre inntjening for alle
 • færre feil og bedre kvalitet, mindre konflikter
 • triveligere og sikrere arbeidsplass for alle – mindre støv/renere byggeplass/bedre inneklima
 • taktkontroll – rett rekkefølge, kontroll i grensesnitt
 • god logistikk på byggeplass

TAKTPLANLEGGING

Taktplanlegging er et sentralt element i Lean og avgjørende for suksess av Lean. Det betyr:

 • rett spesifikasjon
 • rett vare
 • rett tid
 • rett mengde
 • rett plass

SAMHANDLING MED LEAN

I samhandling av Lean-teamet gjelder det å nå følgende mål:

 • Identifisere forenklinger, forbedringer, besparelser
 • Utarbeide en detaljert fungerende og omforent fremdriftsplan
 • Bruke kommunikasjon og en beslutningsplan som sikrer samhandling
 • Sette opp en detaljert milepælsplan, inkl. rutiner, kriterier, frister og bonus/malus  
 • Gjennomføre byggefase med god takt og flyt mellom alle fag
 • Skap og vedlikehold en god Lean kultur
 • Kjemp mot gravitasjonen; mot den tradisjonelle mentaliteten
 • Ledelsen må være meget tilstede og gi næring til Lean kulturen

Det er helt avgjørende at alle kommer ut av sine tradisjonelle bokser i LEAN-prosjektering og at de er åpne for å ta Lean i bruk og å tenke nytt. Kontrakter og milepæler må restruktureres og tilpasses til den logiske flyten i Lean for å oppnå forbedret effektivitet. I denne sammenheng må byggeprosessene standardiseres så langt som mulig, med klare prioriteringer og oppgaver. En «uhåndterlig» oppgave kan deles opp i 2 ukers håndterbare deler – alltid med en tidlig involvering av byggeplass-saker i denne prosessen.

LEAN-MENTALITET I KONTRAKTSUNDERLAG OG PROSJEKTØKONOMI

Som tidligere nevnt må de prosjekterende ha Lean inn i kontrakten. Dette innebærer tildelingskriterier med 20-40 prosent vekting på Lean (for firma og for personer) og at oppdragsgiver krever en beskrivelse av oppgaveforståelsen fra leverandøren som er i samsvar med Lean-prinsippene. I tillegg må organisasjonsbeskrivelse og møtestruktur ta vare på Lean-prosessen.

Metodisk bruk av Lean er ment å gi så vel gevinster som besparelser – ikke fordyrende prosesser som behøver ekstra prising. Det burde derfor være unødvendig med prisbærende poster for Lean.

MER INFORMASJON OM LEAN:

Leanlab.no

Lean Forum Norge