Tester verktøy for måling av effektivitet

Det amerikanskutviklede måleverktøyet CII 10-10 er en enkel måte å måle effektiviteten i byggeprosjekter ut fra ti sentrale parametere. Bygg21 er hovedpartner for BNL og Prosjekt Norge som tester det verdensledende verktøyet i norske byggeprosjekter

Verktøyet CII 10-10 er utviklet ved det Texas-baserte instituttetet ”Construction Industry Institute” og inneholder data fra byggeprosjekter i hele næringen. Verktøyet skiller seg fra andre benchmarkings-verktøy ved at data samles inn anonymt fra deltagere på alle nivåer i prosjektene. Gjennom prosjektperioden mottar prosjektledelsen indikatorer på hvordan det går med prosjektet og har på den måten mulighet til å gjøre de nødvendige justeringene.

– Vi har en ambisjon om at CII 10-10 blir et standardisert verktøy som hele byggenæringen tar i bruk. Går vi sammen om dette verktøyet, setter vi virkelig handling bak løftene om å prioritere produktivitet og kostnadseffektivitet, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

I Norge har verktøyet  CII 10-10 hatt en prøveperiode på to og et halvt år og det har så langt blitt samlet erfaringer fra 50 prosjekter i 19 selskaper.

Med CII 10-10 er det også mulig å sammenligne sitt prosjekt med lignende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

– Når verden blir målestokken heves virkelig lista og da øker ambisjonene ytterligere, sier Sverre Tiltnes.

Erfaringer viser at det tar cirka to og en halv time å svare på spørsmålene som ligger i verktøyet. Disse dataene leder så til ti måleindikatorer som forteller om hvordan det står til med prosjektet.

Sverre Tiltnes mener tiden det tar å svare på spørsmålene er vel investerte timer.

– Under og etter prosjekter blir vi ofte fanget i diskusjonen om hva som gikk galt. Vi bruker unødvendig tid på å prøve å finne ut hva vi kunne ha gjort bedre. Med CII 10-10 slipper vi den diskusjonen. Vi får klarhet i utfordringene og kommer raskere frem til den riktige løsningen.

For spørsmål om verktøyet, send epost til sverre@bygg21.no.