Pilotprosjekt. 15 norske bedrifter tester ut internasjonalt måleverktøy. Foto: Colourbox

Tester verktøy for prestasjonsmåling

Nylig startet 15 bedrifter et pilotprosjekt for å teste et amerikansk verktøy for prestasjonsmåling.

Bedriftene skal bruke to år på å teste om verktøyet kan egne seg for bruk i norsk byggenæring.

Forprosjekt
SSBs mangeårige produktivitetsmåling for byggenæringen har ikke gitt et korrekt bilde av utviklingen i næringen. Konkurranseevnen mot utenlandske bedrifter utfordres daglig og med ulike og mangelfulle målesystemer er det vanskelig å benchmarke seg. Behovet for bedre målesystemer for produktivitet og prestasjonmåling er overmodent.

Byggenæringens landsforbund (BNL) sammen med SINTEF, NTNU, NSW (arkitekter) og Catenda har kjørt et forprosjekt for å se på hva som bør måles for å drive kontinuerlig forbedring, samt hva som finnes av internasjonale måleverktøy. Det er ønskelig å måle produktivitet på flere nivåer; bedriftsnivå, prosjektnivå, prosessnivå, sluttbrukernivå og bransjenivå. Ingen av verktøyene måler på alle nivåer, men ett verktøy har pekt seg ut som bedre egnet. Det er dette som testes nå.

CII 10-10
Pilotprosjektet tester nå ut målesystemet CII 10-10. Systemet er et benchmarkingsverktøy utviklet ved universitetet i Austin, Texas, og som drives etter non profit. Det er oversatt til norsk og Prosjekt Norge ved NTNU har rettighetene til å bruke verktøyet i Norden.

 -Vi er forventningfulle til CII 10-10, uttaler programdirektør for Bygg21, Sverre Tiltnes. -Vi håper systemet vil være et viktig verktøy for virksomhetsledere, prosjekter og næringen, slik at de kan bli i stand til å måle fremgang og produktivitet.

 Bedriftene som skal være med i uttestingen er statlige og private byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitektbedrifter. Bygg21 bidrar med økonomisk støtte til prosjektet.

Les mer om Construction Industry Institute