Tidstyver i plan- og byggesak

Bygg21 avholdt sitt andre frokostmøte med diskusjon rundt rapporten «Enkle grep- Raskere fra behov til bygg» tirsdag 14. juni 2016, med godt oppmøte fra aktører i bygg- og eiendomsbransjen og representanter fra myndighetene.

Redaksjonsleder Christian Joys innledet om rapporten, med særlig vekt på de tre rådene Bygg21 ønsker å gi til staten; to plannivåer er tilstrekkelig, mer forutsigbare rekkefølgekrav og samordning av innsigelser, og byggesaksbehandling kan forenkles og automatiseres. – Det er et problem med reguleringsplaner uten realisme og med uforutsigbare krav og uforutsette kostnader, sa han. Han fortalte at målet med arbeidet er å finne en balanse mellom det offentliges ansvar for kvalitet, og byggenæringens behov for effektivisering, og etterlyste en større vilje til å få til noe sammen.

Rapporten ble godt mottatt, og flere kommenterte at Bygg21 har truffet blink med de prioriterte rådene. 

I panelet deltok Arthur Wøhni fra Bærum kommune, Christine Grape fra Grape arkitekter, Mona Ingebrigtsen fra Oslo Areal, Morten Lie fra Direktoratet for Byggkvalitet og Stig Bech fra BA-HR og Bygg21s styre. Sverre Tiltnes fra Bygg21 ledet paneldebatten og inviterte til spørsmål og kommentarer fra publikum.

UTBREDT ØNSKE OM FORENKLINGER

Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn i Bærum kommune, sa at noen oppfatter at kommunene ønsker flere regler, men de sliter også med et omfattende regelverk og vil gjerne ha forenklinger. – Et rigid plansystem gjør det vanskelig å gjøre små, uvesentlige endringer. Det bør være mulig å vri et bygg 10 grader uten å måtte søke på nytt, så lenge man ikke endrer omfanget og utseendet, sa han.

Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal, uttalte at særlig rådet om å kutte ned til to plannivåer er godt. – Det er viktig at private aktører kan ta ansvar for områdeplan. Ellers må utbyggere bare sitte og vente på kommunens planer, det kan ta lang tid, sa hun. Hun kritiserte også at rekkefølgebestemmelser kommer helt på slutten i en reguleringsplan. – Man jobber i flere år med en plan og tror at man har fått til ting, og så kommer det store uforutsette utgifter på slutten.

ENIGE OM DIGITALISERING

Christine Grape, arkitekt og leder i Grape arkitekter, mente at norske kommuner har for mange ulike systemer for byggesaker. – Man bør ikke finne opp kruttet på nytt i alle kommuner, men ha et felles system, sa hun. – Hvis man kan levere en BIM-modell direkte i søknaden, får man brukt verktøyet fullt ut, det er bra.

Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, mente det er bra at Bygg21 har samlet seg om noen få, konkrete råd. Han fortalte at forslagene er oversendt departementet og er i prosess der.  – Ting tar tid, men vi lytter til innspill, sa han. – Vi ønsker at utbygger skal slippe å lure på om de har oppfylt reglene eller ikke, de bør kunne sjekke en BIM-modell mot regelverket. Han håpet at IKT-næringen ser et marked og kommer opp med enklere løsninger.

MER SAMARBEID, MINDRE TAKTIKK

Stig Bech, partner i BA-HR og nestleder i styret for Bygg21, ønsket mer samarbeid mellom utbyggere og myndigheter.  – Kommunene må stole på utbyggere når det gjelder blant annet nødvendig utnyttelsesgrad, og utbyggere må være ærlige om hva som skal til.  Bransjen må forlate taktikkeriet og gå rett på løsningen, og forlate det gammeldagse forhandlingsklimaet, mente han.

Sverre Tiltnes avsluttet samtalen med å love at alle innspill vil bli tatt med videre i arbeidet utover høsten.

Se rapporten her