Karsten Hjertholm i StorOslo Eiendom leder gruppen som skal finne ut hvordan samspillet og samhandling i byggeprosjekter kan bli bedre. Foto: Bjørnar Øvrebø

– Tillit er nøkkelen til bedre samhandling

– Uansett hvilke systemer eller verktøy vi bruker for å skape mest mulig effektive og forutsigbare byggeprosesser, vil det være den enkeltes holdning og kulturelle ballast som er mest avgjørende for om det blir et vellykket prosjekt.

Det sier Karsten Hjertholm fra Stor-Oslo Eiendom som nå leder Bygg21s arbeidsgruppe ”Samhandling i byggeprosjekter”. Arbeidsgruppa skal, ifølge Bygg21s mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vurdere barrierer og muligheter for bedre samhandling innad i næringen og legge fram en oversikt over verktøy og metoder for å effektivisere samhandlingen.

Karsten Hjertholm er til daglig partner i eiendomsutviklingsselskapet Stor Oslo Eiendom og har gjennom sine mer enn 30 yrkesaktive år sittet på alle sider av bordet i bygg- og eiendomsbransjen.

I mandatet for arbeidsgruppen henvises det til en rapport fra Sintef som i 2007 gjorde en sammenlignende studie av 122 byggeprosjekter. En av konklusjonene var: «De minst effektive byggeprosjektene er dobbelt så dyre som de mest effektive. Dårlig ledelse er hovedårsaken.» Andre rapporter bekrefter det samme: det er ledelsesutfordringene som er de største i alle faser av byggeprosjekter, både når det gjelder planlegging, bestilling og produksjon.

Karten Hjertholm er ikke overrasket og medgir at han har fått ansvaret for en gruppe som skal finne svar på et krevende spørsmål: «Hvordan kan bransjen redusere kostnadene og oppnå bedre resultater gjennom økt samspill og samhandling både i prosjekteringen og gjennomføringen av byggeprosjekter?»

– Min erfaring at bygge- og eiendomsbransjen har mye å gå på når det gjelder å utvikle samhandling basert på tillit og en felles oppfatning av hva som gir best resultater for prosjektet. Fortsatt er det altfor mange som bare tenker på og prioriterer sine egne interesser, sier Hjertholm.

Han utelukker ikke at det skyldes manglende kundefokus:

– I mine mange år i bransjen har jeg fremdeles til gode å få en telefon fra en entreprenør eller underleverandør som spør hvordan vi er fornøyd med bygget og prosessen. Slik er en selvfølge innen de fleste andre næringer, sier han.

– Kan hende kommer det også av at det for lite bevissthet rundt hva som erfaringsmessig skaper gode prosesser og resultater. Selv der det er felles oppstartsmøter hvor alle etter beste evne forsøker å legge godviljen til, smuldrer ofte samarbeidet underveis fordi alle blir mest opptatt av hva de selv får igjen til slutt. Underveis oppstår det både misforståelser og feil som alle til slutt må betale for.

– Hvis vi våger å vise hverandre tillit, vil alle oppnå bedre resultater, sier Karsten Hjertholm som ikke vil forskuttere flere mulige løsninger før arbeidsgruppen er i gang.

Foruten Hjertholm består arbeidsgruppen av Sigmund Aslesen, forsknings- og utviklingssjef i Veidekke Entreprenør AS, Arve Solheim, sivilingeniør og kvalitetssjef i Mesterhus, Leif Tore Hanssen, eiendomssjef i Norges Arktiske Studentsamskipnad i Tromsø, Ragnhild Kvålshaugen, dr. Oecon strategi fra Handelshøyskolen BI, Odd-Erik Bunde, konsernsjef i Bunde Bygg AS og Kjell Andre Honerud, advokat i Føyen Torkildsen.