Foto: Bjørnar Øvrebø

Tonje Frydenlund leder Bygg21-arbeidsgruppa ”Industrialisering av byggeprosjekter”

Snøhetta-leder Tonje Frydenlund ønsker at hele bygg- og eiendomsnæringen skal kunne hente ut gevinster av å jobbe mer industrielt.

For 12 år siden la Snøhetta ned prosjektet Snøhetta Modular – et pionerprosjekt innenfor modulbygg. Visjonen var å bygge boliger basert på ferdige aluminiumsmoduler som lett kunne bygges om etter behov. Markedet var ikke klart for produktet den gang, men nå er det nye tider.

– Vi var for tidlig ute, sier Tonje Frydenlund med et smil.

– Kan det være tiden er inne nå?

– Ja, det kan godt tenkes.

Modular-prosjektet var et eksempel på en industriell tilnærming til byggeprosessen som er i sentrum for det arbeidet Tonje Frydenlund leder for Bygg21. Andre stikkord og nøkkeltrender er robotisering, digitalisering og automatisering. Men ordene får ingen betydning hvis de ikke leder til handling. Med seg på laget, for å forankre og utløse endring i næringen, har hun syv andre fagfolk med bred erfaring og innsikt fra industrialiserte

byggeprosesser. Gruppa skal i 2017 og 2018 levere konkrete anbefalinger og forslag til tiltak – alt på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

INDUSTRIALIST

Landskapsarkitekten Tonje Frydenlund bor i Ås i et hus med stor hage og selv om hun leder et av verdens mest etterspurte arkitektkontorer, har hun tid til å holde hagen hennes besteforeldre opparbeidet noenlunde vedlike. Og selv om hun på et eller annet vis er engasjert i alle Snøhetta Oslos prosjekter, får hun energi av å jobbe ekstra for å utvikle hele næringen hun er en del av.

For noen kan ordet ”industrialisering” sende assossiasjoner i retning mørke fabrikker, masseproduksjon og klossete bygninger. Men Tonje Frydenlund er ikke blant de som mener kvalitet må falle på produktivitetens alter. Tvert imot.

– Bygg21 sitt mandat er effektivisering, bedre samhandling og kvalitet. Det viktigste for å lykkes er at man klarer å ha flere tanker i hodet samtidig og ikke mener at det er ett mål som er det eneste, men at man kan ha ulike motivasjoner som bringer en til det samme målet. Kostnadsoptimaliseringen skal ideelt sett foregå i alle leddene og skape mulighet for økonomisk profitt hos alle aktørene. Da blir det ikke bare ett ledd som tjener på det, sier Frydenlund.

Bygg21 jobber mot et mål om at næringen selv skal kunne kutte kostnadene med 20% i forhold til 2013-nivå i løpet av år 2020. En stor del av besparelsene og gevinstene skal kunne hentes ut gjennom smartere, mer industrialiserte og digitaliserte byggeprosesser.

Bygg21s egne undersøkelser fra byggeplass viser at potensialet for modernisering av arbeidsprosessene fortsatt er stort. Eksempelvis foregår arbeid knyttet til varelogistikk, produktsøk og bestilling i stor grad fortsatt på manuelt vis, med papir, blyant og telefon.

Her mener Tonje Frydenlund byggenæringen har mye å lære av andre industrier, både i Norge og i utlandet. Det kan være læring å hente fra dagligvarekjeders logistikksystemer, møbelprodusenters metoder for masseproduksjon med skreddersøm eller bilprodusentenes nullfeilsystemer.

– Jeg ønsker at arbeidsgruppa skal kunne hente inn inspirasjon og informasjon fra næringer som har kommet lenger enn den norske byggenæringen når det gjelder industrialiserte prosesser. Vi skal gå bredt ut og finne beste praksis. Har du gode eksempler, så send inn til oss, oppfordrer Frydenlund.

PÅ TVERS OG TILSTEDE

Innovasjon, utvikling og inspirasjon på tvers av industrier og fagfelt ligger nærmest i DNAet til Snøhetta.

Da Snøhetta arbeidet sammen Statsbygg med utviklingen av ny Kunsthøgskole i Bergen dro prosjektteamet til Tyskland og Porsche Consulting. Med seg i bagasjen hjem hadde de kunnskap om LEAN prosjektgjennomføring som bidro til å heve kvaliteten og kutte kostnader i Kunsthøgskole-prosjektet.

De som kjenner Tonje og har jobbet for eller med henne beskriver alle noen av de samme kvalitetene: en solid, tilstedeværende, faglig sterk og nysgjerrig leder.

Også selv om hun er involvert i prosjekter på mange kontinenter og har timeplanen full er hun avslappet, munter – og tilstede.

 Hva er trikset?

– Det å ha en tilstedeværelse kan du bestemme. Det handler om å være nysgjerrig på de du møter. Selv om jeg åpenbart har mange ting jeg skal rekke hver dag, er det viktig for meg å alltid være tilgjengelig, tilstede og ha tid til å ta tak i de problemstillingene som gjelder der og da – og å se alle mine ansatte.

På Oslo-kontoret, hvor Frydenlund de siste tre og et halvt årene har vært daglig leder, sitter ca 110 personer, hulter til bulter i et stort transformert lager på Vippetangen nedenfor Akershus festning.

– Vi sitter fullstendig blanda. Ikke hierarkisk etter hvilken rolle du har, ikke etter hvilket fag du representerer og ikke prosjektspesifikt. Poenget med det er at vi ønsker samhandling og en lav terskel for å kunne inspirere hverandre og få informasjon og input fra noen som har en annen bakgrunn enn deg, forklarer hun.

Også dette er en manifestasjon på Snøhettas måte å gjøre ting på. Selve ambisjonen bak selskapet da det startet var å forene arkitektur og landskapsarkitektur –  i ett firma.

Den tverrfaglige nysgjerrigheten har ledet til et eget prosessverktøy for perspektivbytte, nemlig ”transposisjonering”. Det handler dypest sett om empati og å se problemstillinger, eller et prosjekt, fra en annens ståsted.

– Vi tror veldig på dialog og det å prøve å ta ned forutinntattheten for at man har ulike motiv. Det er ofte man ikke ønsker å forstå at man egentlig har et felles mål. Da må man tørre å snakke om det. Kanskje har man ulike bestanddeler eller innfallsporter til målet. Men man er alltid tjent med å ha et felles mål for å få best mulig samhandling.

 Der noen mener at byggenæringen er for fragmentert til effektiv samhandling og at leirene er for sementert, har også Tonje Frydenlund et råd, i transposisjoneringens ånd:

– Det er ingenting som hindrer deg i å snakke med motparten eller andre aktører. Det er selve kimen til godt samarbeid, avslutter hun med et smil.

DE ØVRIGE MEDLEMMENE I ARBEIDSGRUPPA «INDUSTRIALISERING AV BYGGEPROSJEKTER» ER:

Jon Erik Lunøe i OBOS-selskapet Ulven AS.

Anita Moum fra SINTEF Byggforsk,

Sverre Kirkevold, utviklingssjef fra Block Watne,

Øystein Olav Ylvisåker, prosjektdirektør fra Oslo S Utvikling,

Anders W Haugen fra Veidekke,

Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene

Øyvind Skarholt fra Byggevareindustriens forening.

Sekretær av gruppa er Bygg21s seniorrådgiver Arne Malonæs. 

LEVERANSEPUNKTENE FOR GRUPPEN FOR PERIODEN 2017 OG 2018 ER:

  1. Gi forslag til viktige fellesløsninger og funksjonskrav som øker gjentagelse av kjente løsninger og prosesser.
  2. Gi forslag til områder der det bør iverksettes arbeid med gjensidig anerkjente regler og standarder, maler etc. for økt bruk av nordiske løsninger.
  3. Ta frem en masterplan og pilotere en felles løsning for elektronisk administrativ samhandling, digitalisert produktsøk og logistikk, med automatisk sporing.

Tips, forslag og eksempler på beste praksis fra inn- og utland og fra byggenæringen eller andre industrialiserte næringer sendes til:

post@bygg21.no