– Usikkerhet gir store muligheter

- Når vi analyserer usikkerhetene ved store utbyggingsprosjekter bruker vi minst like mye tid på å finne ut hvilke muligheter de gir, som hvilken risiko de representerer.

Det sa Øyvind Moshagen fra Nye Veier på Bygg21s frokostseminar på Sentralen i Oslo torsdag 6. juni. Temaet var «Styring av risiko og usikkerhet i byggeprosjekter». Moshagen er prosjektleder for utbyggingen av E6 langs Mjøsa og nordover, et prosjekt til en kostnad på 6-9 milliarder kroner.

– Gode analyser av usikkerhet ved hele og alle deler av prosjektet tvinger oss til å tenke alternative løsninger. Da oppstår mulighetene samtidig som risikoen reduseres. Det har spart oss for flere hundre millioner kroner, sa prosjektlederen.

Forutsetningen er imidlertid meget tidlig involvering av alle aktører, full åpenhet og tillit mellom dem. Dessuten: det å analysere usikkerhet ikke er en engangsaffære, men noe som må være en del av det daglige arbeidet på alle nivåer. Slik bli også potensielle konflikter ryddet unna underveis.

Tillit ble også trukket fram som en nøkkelfaktor av første innleder Karsten Hjertholm fra StorOslo Eiendom. Han leder i tillegg Bygg21s arbeidsgruppe som skal analysere seg fram til beste praksis for samhandling i bygge- og eiendomsprosjekter.

Men hvordan oppstår tillit? 

– Den som gir tillit, får tillit tilbake, var et nokså unisont svar.

Økonomidirektør Pål Christian Hustoft fra Veidekke Entreprenør sluttet seg helhjertet til Nye Veiers suksessoppskrift, og viste i sin presentasjon at Veidekke jobber etter de samme prinsippene. Han vedgikk likevel at det ennå er et stykke fram til hele Veidekkes organisasjon med 8000 ansatte er på samme nivå. 

– Men vi jobber med dette hver eneste dag, og merker at det virker, sa en åpen økonomidirektør.

Førsteamanuensis Olav Torp fra NTNU rundet av den innledende runden med å fastslå at forskningen på beste praksis innen styring av risiko og usikkerhet viste det samme som erfaringen fra bransjen.   

Her kan du se opptak av hele frokostmøtet

Presentasjoner:

Karsten Hjertholm, Stor-Oslo Eiendom
Øyvind Moshagen, Nye Veier
Pål C. Hustoft, Veidekke
Olav Torp, NTNU