Veidekke/SiT – Moholt 50I50 studentboliger i Trondheim

Utvikler veileder for bygging i tre

Bygg21 og TreFokus utvikler nå en veileder som skal gjøre det enklere for eiendomsutviklere å bygge i tre.

– Det er dokumentert at byggekostnaden går ned med industrielle trekonstruksjoner, men dette er fortsatt en godt bevart hemmelighet for mange byggherrer. Når lave kostnader kombineres med utmerkede egenskaper og reduserte klimagassutslipp, ønsker vi å slå et slag for når og hvordan utbyggere bør bruke dette kinderegget. Studentsamskipnadene vet hvordan. Med treveiledren vet også du som utbygger hvordan du skal bestille! sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Veilederen er nå under utvikling av Bygg21 i samarbeid med informasjonsselskapet TreFokus. Veilederen lanseres høsten 2017. Arbeidsgruppen og referansegruppen har bestått av en rekke ulike aktører som representerer hele verdikjeden fra byggherrer til arkitekter, rådgivere, entreprenører, produsenter, leverandører samt ledende kompetansemiljøer.

Bygg21s seniorrådgiver Arne Malonæs leder arbeidet og har med seg Aasmund Bunkholt og Tone Haugen-Flermoe fra TreFokus.

– Fordelene ved treløsninger er mange, men vi opplever at kunnskapsbehovet er stort hos både byggherrer, arkitekter og rådgivere. Vi tror veilederen kan bli et nyttig verktøy for flere fagfunksjoner når man står på startstreken og vurderer hva slags bygg man ønsker å utvikle, sier Malonæs.

Lavere kostnader – økt bærekraft

Bygg21s oppgave er å bidra til å redusere kostnadene i bygg- og eiendomsnæringen med 20 prosent innen utgangen av år 2020 uten at det går på bekostning av byggenes bærekraftige kvaliteter. Arbeidsgruppen antar at potensialet for besparelser ved valg av treløsninger for enkelte typer bygg og byggeprosesser kan ligge i størrelsesorden 15-20 prosent i forhold til tradisjonelle løsninger.  Samtidig bidrar bruk av industrialiserte trebaserte konsepter til å fremme bærekraftige kvaliteter i både nybygg og ved oppgraderinger av eksisterende bygg.

– Det viktigste grepet for å nå Bygg21s mål er å identifisere og spre beste praksis. Hvis norsk bygg- og eiendomsnæring kan industrialisere bruken av treløsninger er vi langt nærmere realiseringen av målene. Vi gleder oss til å lansere veilederen til høsten, avslutter Sverre Tiltnes.

Har du spørsmål om arbeidet eller tips til utvikling av veilederen? Ta kontakt med arne@bygg21.no