– Vi tar en steinørken og gjør den grønn

- Området er ideelt, med like lang vei til Oslo S som det er fra Majorstua til Oslo S, sier Jon-Erik Lunøe, daglig leder i Ulven AS, som eies av OBOS.

Tekst: Lill-Torunn Kilde
Illustrasjon: OBOS


Lunøe er ansvarlig for den store transformasjonen som skal foregå på det 280 mål store området ved Ring 3 i Groruddalen i Oslo. Kant i kant med Økern er Ulven en del av den nye Hovinbyen, som skal danne et nytt sentrum i Groruddalen. Dagens lager- og industriområde skal bort, og gi plass til moderne kontorer, boliger, grøntområder og handel. OBOS skal bygge 3000 boliger, og kontorer med plass til 5000 nye arbeidsplasser. Bydel Bjerkes administrasjon, NAV og Kiwi er allerede på plass i mai 2017.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

MORGENDAGENS LØSNINGER

Nå til sommeren lanserer OBOS på Ulven en innovasjonskonkurranse. Målet er å utfordre bransjen til å komme opp med gode, tilpassede og kostnadseffektive konsepter for området.  – Dette skal tilrettelegge for innovasjon, forenkle kontraheringen og bidra til høyere produktivitet og mindre risiko for involverte aktører. Alt dette for å nå målet om et godt sted å bo og jobbe til en fordelaktig pris, sier Jon-Erik Lunøe.

MODERNE PLANVERKTØY

Men allerede nå tar OBOS i bruk moderne planverktøy for å sikre kostnader og effektivitet i utviklingen av området.

– Vi får nå lagt inn en illustrasjonsplan fra reguleringen, samt geografisk kartdata, i en BIM-modell. Modellen skal brukes i planlegging, utforming, illustrering, kontrahering, prosjektering og dokumentasjon av utbyggingen, slik at dette blir samlet på ett sted. Med digitaliseringen får vi tegnet alt i 3D og visualisert prosjektet. Modellen og den gode oversikten gjør det lettere å kvalitetssikre prosjektet, øke forståelsen for de ulike leverandørenes behov, og spre kompetansen mellom leverandørene. Det er da kort vei til å kunne gi en nær virkelig opplevelse ved å kunne ta på seg 3D-briller og gå rundt i en virtuell modell av hele Ulven, sier Lunøe. 

MILJØKRAV

– I en moderne utbygging, kommer også krav til miljøhensyn. For næringsbygg ser vi nå at både leietakere og potensielle investorer er opptatt av energibruk og miljø.  For Ulven planlegger vi at kontorene får BREAM-NOR standard. For boligdelen ser vi også på andre forhold utover energidelen, forklarer Lunøe.

SYKKEL OG GANGE

Andre tiltak er også på trappene. På nabotomten ligger en datasentral som kan levere 4-5 megawatt overskuddsvarme til oppvarming, og grøntområdene mellom husene skal møte standarder for god utforming og overvannshåndtering.
– Med tre minutters gange til T-banestasjonen på Økern, har vi også en ambisjon om ikke å levere så mange parkeringsplasser under byggene, som kommunen vanligvis krever, men heller ha muligheten til parkering i gangavstand. Vi vil heller ha en utstrakt bildelingsordning, sykkelparkering, elsykkelparkering og større bilfrie områder hvor man kan føle seg trygg og puste ut fra byen. Det vil være noe underliggende parkering, mens andre som ønsker å bruke bil skal kunne ha denne parkert noen hundre meter unna, sier han.  

JORD PÅ TAKET

På takene ser OBOS for seg mer enn sedum.
– Vi ønsker å ta i bruk takene som felles oppholdsrom som kan brukes aktivt. Et alternativ er parsell- og kjøkkenhager. Folk vil ha jord på fingrene og kortreist mat, og vi tror interessen for dette bare vil øke. Dette kan fint kombineres med behovet for fordrøyningsanlegg for nedbør og avlastning av avløpsnettet, sier Lunøe.

BYGGER FOR BIENE

Lunøe har også tenkt på blomster og bier.
– I sommer skal vi ha en workshop om pollinatorvennlige uteområder. Vi tror at grøntområder som fungerer godt biologisk også vil fungere godt for mennesker. Kort sagt tar vi en steinørken og gjør den til et grønt bolig- og arbeidsmiljø; det er her det grønne skiftet blir realisert. Beviset vil vi få av naturen selv. Hvert år skal vi foreta en insektstelling som vil vise utviklingen mot det grønne skiftet. Vi har allerede kartlagt insekter på Ulven, og finner fint lite, så her kan det bare gå en vei. I sommer kommer vi også til å plassere ut blomsterkasser på Ulven for å markere at vi har startet denne reisen, sier Lunøe.