Beste praksis: Test-nominering

Siden 2018 har Bygg21 delt ut beste praksis betonghammere til aktører og prosjekter som er valgt ut som beste praksis eksempel innenfor fem kategorier.

Bygg- og eiendomsnæringen må finne, dele og ikke minst bruke beste praksis. På den måten kan vi redusere kostnadsnivået med 20 prosent.

Beste Praksis-hammeren skal synliggjøre den praksisen vi alle bør ta etter. Kriterier for å nominere er at det er benyttet arbeidsmetoder, materialer eller verktøy som har skapt bedre og mer bærekraftige bygg på en mer effektiv måte.

Både personer, organisasjoner og prosjekter kan nomineres.

Noen utvalgskriterier

Økonomisk verdi

Bruker, virksomhet

 • Kostnadseffektiv
 • Tilpasningsdyktig

Bruker, individ

 • Arbeidseffektiv

Eier

 • Verdi i markedet
 • Avkastning

Samfunnet

 • Riktig ressursbruk
Bruksverdi

Bruker, virksomhet

 • Støtter mål og produksjon
 • Brukskvalitet

Bruker, individ

 • Produktivitet
 • Læring og utvikling
 • Fysisk og psykisk helse

Eier

 • Tilpasningsdyktighet
 • Driftskostnader
 • Livssykluskostnader

Samfunnet

 • Egnethet for formålet
 • Tilrettelegging for næring og samfunn
 • Tilrettelegging for dagligliv og arbeidsliv
 • Tilpasningsdyktig, utvikling
Symbolsk verdi

Bruker, virksomhet

 • Merkevare
 • Identitet
 • Attraktivitet
 • Bedriftskultur

Bruker, individ

 • Identitet
 • Identifisering med bygget
 • Status
 • Sosialt fellesskap

Eier

 • Merkevare
 • Identitet
 • Attraktivitet

Samfunnet

 • Kultur
 • Utvikling og innovasjon
 • Attraktivitet og opplevelse
 • Tilknytning og identitet
Miljøverdi

Bruker, virksomhet

 • Ressursbruk
 • Belastning på miljøet
 • Bidrag til grønn utvikling

Bruker, individ

 • Legger til rette for god miljøatferd

Eier

 • Energieffektivitet
 • Samfunnsansvar

Samfunnet

 • Direkte miljøpåvirkning
 • Legge til rette for samfunnets miljøatferd

Eksempel på nominasjonstekst

Vi har laget en nominasjonsmal. Der kan du enkelt legge inn en kandidat. Under kommer et eksempel på en nominering:

«X kommunes byggesaksavdeling har etablert beste praksis idet de svarer på alle byggesøknader innen fristen på tre uker etter mottak av søknad. Gjennom tidlig dialog mellom kommunen og utbygger, gjensidig respekt og en løsningsorientert kultur blir fristen overholdt i alle byggesaker, selv om noen kan være uklare eller mangelfullt dokumentert.

Byggesaksbehandlingen i X kommunen setter standard for andre med gode interne rutiner, god tilgjengelighet og god kommunikasjon og samhandling på tvers av områder.»

Kategoriene er:

 • Plan og byggesak
 • Kompetanse
 • Industrialisering
 • Samhandling
 • Kvalitet og bærekraft
Foto: Christopher Kunøe

Nominering

Vi ønsker forslag til virksomheter, prosjekter eller personer som fortjener å bli nominert til beste praksis.

Nominering
Nominasjonen gjelder kategori(ene): *

Beskriv hvorfor du mener ditt forslag fortjener å bli nominert til beste praksis. *

Maximum file size: 10MB


* Feltet er obligatorisk

Allerede nominerte:

 • Møre og Romsdal fylkeskommune, bygg- og eigedomstenester: Byggherreverktøy
 • Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF: Deichman Bjørvika
 • NTNU og SINTEF: ZEB-laboratoriet
 • Entra: Kristian August gate 13
 • Imerso AS: Scanning av bygg anlegg mens det bygges
 • Bodø kommune: Verdens smarteste by.
 • Elverum kommune: Veien til Ydalir
 • OSU og AF Gruppen: Dronninglunden felt B2 og B6a i Bjørvika
 • Hundholmen Byutvikling: Bodø Innovation Gate
 • Lillestrøm kommune og Norconsult: Visjonsbok – reguleringsplan for en ny skole
 • Skanska Commercial Development og Skanska Norge: Parallell
 • Betongsentrum AS: Betong på nett
 • Betongpark: Veldig mye forskjellig , med aktivisering av mennesker pp forskjellige måter
 • POB AS: Byggeprosjekt 858 Cosmos
 • Elverum kommune: Håndbok for prosjekteierstyring