Historien om Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

VÅRT MANDAT

Bygg21 får mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  I 2017 og 2018 leverer seks arbeidsgrupper konkrete endringsforslag- og initativ innenfor seks områder.

Les Bygg21s mandat for perioden 2017-2019

Les Bygg21s tillegg til mandat for utbyggingsavtaler

Les Bygg21s mandat for perioden 2015-2016

HVEM ER VI

Bygg21 bestod av et styrestrategisk råd, sekretariat og 6 arbeidsgrupper.

Bygg21 representerer hele Norges bygg- og eiendomsnæring. Derfor har vi mobilisert bransjefolk fra bygg- og eiendomsselskapene, myndighetsapparatet, arkitekt- og konsulentvirksomheter og akademia.

STRATEGI

Les mer om strategien «Sammen bygger vi fremtiden» her

På oppdrag fra KMD har Bygg21 utarbeidet strategien «Sammen bygger vi fremtiden». Over 400 aktører fra bygg- og eiendomsnæringen, statlige myndigheter, forsknings- og utdanningssektoren og andre sentrale aktører har kommet med innspill. I strategiarbeidet identifiserte næringen et potensial for å kutte kostnader med 20% innen utgangen av år 2020, basert på bred og aktiv implementering av beste praksis for produktivitet og bærekraft.

Mål 

Bygg21 jobber for at bygg- og eiendomsnæringen selv kan kutte kostnadene med 20 prosent fra 2013 innen utgangen av året 2020. Nå er Bygg21 viderført i prosjektet Bygg21 Fase 2, forvaltet av RIF, Rådgivende ingeniørers forening.