Kurs i 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder

Et kurs for deg som jobber med eller er involvert i planlegging og utvikling av områder og bygg. Det er kostnadsfritt og enkelt å komme i gang.

Bærekraftig utvikling er en viktig og fremtidsrettet kompetanse for hele byggebransjen. Det er nødvendig å utvikle gode bærekraftige bygg og områder. Bygg 21 har utarbeidet ti kvalitetsprinsipper som dekker hele bærekraftperspektivet, både miljømessige, økonomiske og sosiale sider. Prinsippene anbefales inn i all planlegging og utvikling av områder og bygg.

Gjennom kurset blir du godt kjent med hvert av prinsippene, hvordan de brukes inn i prosjekter og gir kostnadseffektivitet og verdi. Fullføring og bestått kurs leder til et kursbevis som dokumenterer kompetansen.    

Kurset er for deg som jobber med eller er involvert i planlegging og utvikling av områder og bygg.

Med ulike eksempler og øvelser får du konkretisert arbeidet med bærekraftige bygg- og områder. Du vil stå sterkere i diskusjonen om bærekraftige løsninger og verdiene det gir. Kurset passer enten du er byggherre eller entreprenør, rådgivende ingeniør, arkitekt, leverandør til byggebransjen, eiendomsinvestor eller jobber med reguleringssaker i det offentlige.

Kurset er digitalt, gjennomføres i ditt eget tempo, estimert til mellom 3 og 6 timer.

Kursets omfang: Kurset presenterer hvert kvalitetsprinsipp og eksempler, i tekst, bilder og filmklipp. Du kan beregne å bruke mellom 20 og 40 minutter per kvalitetsprinsipp, avhengig av hvor mye du engasjerer deg i tema og refleksjoner.  

Tiden du bruker vil avhengig av hvor kjent du er med stoffet fra før og hvor mye du engasjerer deg i øvelsene underveis. Kurset er tilgjengelig på både PC, nettbrett eller mobil. Ved fullført og bestått kurs mottar du et kursbevis som dokumenterer kompetansen.

Kurset er tilgjengelig uten kostnad. Registrer deg nå og du er klar til å starte. Lykke til!

Som kursdeltager samtykker du til at RIF lagrer personopplysningene slik at vi om nødvendig kan kontakte og bistå deg under kurset, holde deg orientert om fagfeltet og informere om andre kurs.  Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte rif@rif.no

Har du spørsmål som gjelder kursinnhold? Kontakt Tania@rif.no eller katinka@innocoledelse.no
Har du teknisk problemer med å komme i gang? Kontakt esra.ali@tictac.se