Beste praksis: Nominering

Siden 2018 har Bygg21 delt ut beste praksis betonghammere til aktører og prosjekter som er valgt ut som beste praksis eksempel innenfor fem kategorier.

Kategoriene er:

  • Plan og byggesak
  • Kompetanse
  • Industrialisering
  • Samhandling
  • Kvalitet og bærekraft
Foto: Christopher Kunøe

Nominering

Vi ønsker forslag til virksomheter, prosjekter eller personer som fortjener å bli nominert til beste praksis.

Nominering
Nominasjonen gjelder kategori(ene): *

Beskriv hvorfor du mener ditt forslag fortjener å bli nominert til beste praksis. *

Maksimal filstørrelse: 10MB

* Feltet er obligatorisk

Allerede nominerte:

  • Møre og Romsdal fylkeskommune, bygg- og eigedomstenester: Byggherreverktøy
  • Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF: Deichman Bjørvika
  • NTNU og SINTEF: ZEB-laboratoriet
  • Entra: Kristian August gate 13