Arbeidsgrupper

I 2017 og 2018 vil seks ulike arbeidsgrupper avdekke potensialet innenfor seks mulighetsområder. Der det er hensiktsmessig, starter arbeidsgruppene prosjekter for å utvikle nye leveranser.

De seks mulighetsområdene er:

1. Næringens rolle i plan- og byggeprosesser

2. Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling

3. Kvalitet og bærekraft

4. Samhandling i byggeprosjekter

5. Industrialisering av byggeprosjekter

6. Kompetanse som konkurransefortrinn