Sissel Leire, styreleder i entreprenør- og eiendomsselskapet Kruse Smith, er styreleder i Bygg21. Foto: Kruse Smith

Et verdistyrt menneske

- Jeg kommer til å være ekstremt opptatt av samspillet med næringen, sier Sissel Leire, ny styreleder i Bygg21. Leire er arbeidende styreleder og eier i Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom.

– Jeg takket ja til å bli styreleder for Bygg21 fordi jeg gjerne vil benytte denne unike muligheten til å bidra i utviklingen av byggenæringen. Som eier av et stort selskap i byggenæringen er Bygg21 viktig for meg, sier den nye styrelederen i Bygg21.
– Jeg er et verdistyrt menneske som bruker tid på endring i prosjekter hvor jeg kjenner meg igjen i verdiene. Jeg gleder meg til å samarbeide med mange og ser frem til å definere Bygg21s verdier tydeligere, sier Leire.

FAMILIEBEDRIFT MED LANGE TRADISJONER

Kruse Smith er Norges største familieeide entrepenør- og eiendomsselskap og Norges sjette største entreprenør og en betydelig eiendomsutvikler. Familiebedriften fyller 80 år i år. Konsernets primære markedsområde er Sør-Norge. Selskapet har delt sin aktivitet inn i forretningsområdene bygg, byggfornyelse, anlegg og bolig- og eiendomsutvikling. Selv er Leire opptatt av kompetanseutvikling.


OPPTATT AV FOU

– FoU, kompetanse og deling av erfaring og kunnskap er svært sentrale områder for utvikling av byggenæringen. Jeg stiller meg bak strategien som er utviklet – men kunne tenkt meg at den hadde vært enda litt grønnere, sier hun. Selv har hun vært med å utvikle et stort pilotprosjekt for bærekraftige bofellesskap i Stavanger.
Vindmøllebakken heter prosjektet som omfatter 32 eneboliger og 16 leiligheter.
– Vindmøllebakken er et samarbeid mellom Helen & Hard Arkitekter og Kruse Smith Eiendom, basert på Gaining by sharing-modellen, forklarer Leire.

– Vi skal bygge en miks av eneboliger, leiligheter og et bærekraftig bofellesskap. Gaining by Sharing er en modell for bofellesskap, beregnet på det kommersielle boligmarkedet. Med støtte fra Innovasjon Norge skal vi kommersialisere prosessen for enkeltmennesker som ønsker å bo sammen og dele mer i hverdagen. Vindmøllebakken-prosjektet skal etablere et bærekraftig bofellesskap som planlegges og utvikles av beboerne sammen med arkitekt og utbygger, og eies av beboerne selv.