Konsernsjef i OBOS, Daniel Siraj, leder Strategisk råd. Her sammen styreleder Sissel Leire og direktør Sverre Tiltnes. Foto: Bjørnar Øvrebø

Bygg21s strategiske råd

Bygg21s strategiske råd representerer hele byggenæringens verdikjede på en kraftfull og effektiv måte. Sammen bidrar de til at den norske bygg- og eiendomsnæringens fulle potensiale blir utnyttet.

Strategisk råd består i dag av 28 ledere fra ulike deler av bransjen. Rådet bidrar med fagkompetanse og ekspertise for å akselerere og kvalitetssikre Bygg21s endringsarbeid. Strategisk råd diskuterer de temaer Bygg21s styre ønsker innspill til. Rådets bidrag vil, etter behandling i styret, bli en del av den veiledning og de føringene som blir gitt Bygg21s underutvalg og arbeidsgrupper.

Strategisk råd samles to ganger i året. Bygg21s leder er rådets sekretær. Medlemmer av rådet trer ut dersom de slutter i virksomheten de representerer ved innvalg. Styret vil justere sammensetningen av Strategisk råd løpende, tilpasset Bygg21s utvikling og behov.

Strategisk råd består av:

• Daniel Siraj, konserndirektør, OBOS

• Anne Bruun-Olsen, adm. dir., Cushman & Wakefield Realkapital

• Bengt Herning, direktør, Virke Byggevarehandel

• Birger Bergesen, seksjonssjef, NVE

• Cathrine Vigander, partner, Element Arkitektur

• Eirik Gjelsvik, konsernsjef, Backegruppen

• Erik Winther, leder forretningsutvikling, Standard Norge

• Ellen Therese Rasmussen, nyutdannet ingeniør, UnionConsult

• Frank Ivar Andersen, daglig leder, Byggmesterfobrundet

• Per Skau, forbundssekretær, Fellesforbundet

• Hanne Rønneberg, konserndirektør, Sintef

• Jon Karlsen, adm. dir., Glava isolasjon

• Jon Valen-Senstad, konsernsjef, GK Norge

• Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse – GBA

• Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir., RIF – Rådgivende Ingeniørs Forening

• Marius Nygaard, professor, Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)

• Mona Ingebrigtsen, adm. dir., Oslo Areal

• Morten Grongstad, konsernsjef, AF Gruppen

• Morten Lie, direktør, DiBK – Direktoratet for Byggkvalitet

• Ole-Petter Thunes, adm. dir., Rambøll

• Rune Knutsen, spesialrådgiver, Stavanger Kommune

• Thor Olaf Askjer, adm. dir., Norsk Eiendom

• Tom Kristiansen, adm. dir., Rema etablering

• Tonje Frydenlund, adm. dir., Snøhetta arkitekter

• Tore Strandskog, direktør næringspolitikk, Nelfo

• Torger Reve,professor, BI

• Øystein Thorud, adm. dir., Avantor