Personvernerklæring for Bygg21, Fase 2

1. Innledning

Bygg21 er et prosjekt under Rådgivende Ingeniørers Forening («RIF»), som er en bransjeorganisasjon for bygg- og eiendomsbransjen. Vi samler medlemmer fra virksomheter som planlegger, leder og gir råd i byggeprosjekter i Norge.

Bygg21, Fase 2 vil i forbindelse med kartlegging av bruk av verktøy og anbefalinger fra opprinnelige Bygg21 prosjektet innhente data fra respondenter som deltar i våre undersøkelser.

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan RIF og prosjektet Bygg21, Fase 2 samler inn og bruker personopplysninger.

2. Roller og kontaktinformasjon

RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening (org. nr. 987 179 384) er som prosjekteier behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

RIF vil også være behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi får i egenskap av å ha en side på Facebook og LinkedIn og som vi behandler for egne formål. Facebook og LinkedIn har egne retningslinjer for behandlingene de selv gjør med dine personopplysninger til Facebooks og LinkedIns egne formål.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller øsker å benytte deg av dine rettigheter som registrert slik de er beskrevet i punkt 10, kan du kontakte oss på følgende måte:

Per epost til: Tania@rif.no

Per post til:
Bygg21 Fase 2 V/RIF
Postboks 5491 Majorstuen,
0305 Oslo

3. Hva slags personopplysninger behandler vi og hvorfor?

3.1 Nettside

Når du besøker vår hjemmeside, innhenter vi følgende opplysninger om deg:

  • IP adresse,
  • dato og klokkeslett for tilgangen,
  • navn og URL til filen du har tilgang til,
  • nettlesertype og versjon
  • datamaskinens operativsystem, geografisk opprinnelse osv.

Vi behandler disse dataene for å sikre problemfri tilkobling til nettstedet, komfortabel bruk av nettstedet vårt, for å evaluere systemsikkerhet og stabilitet og også for videre administrative formål. Denne informasjonen lagres midlertidig i en loggfil og baser seg på RIFs berettigede interesse i å levere en god og velfungerende nettside (GDPR art. 6 (1) f)).

Du kan også frivillig velge å oppgi følgende personopplysninger for å delta i undersøkelser:

  • sett inn
  • sett inn

Når du oppgir ovennevnte personopplysninger uoppfordret og frivillig anser RIF dette som et samtykke til Bygg21 Fase 2 om å behandle personopplysningene til det oppgitte formålet (GDPR art. 6 (1) a)).

RIF lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet «Find». Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder. RIF/Bygg21 Fase 2 tar ikke ansvar for personvern og informasjonssikkerhet på eksterne sider vi velger å linke til.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies) er nærmere beskrevet i punkt 4.

3.2 Kommunikasjon

Bygg21 Fase 2 benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges ikke i vår telefonsentral. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Behandlingsgrunnlaget vil variere ut fra formålet med kommunikasjonen.

3.3 Leverandører

Bygg21 Fase 2 behandler personopplysninger i forbindelse med avtaler vi har med våre leverandører av varer og tjenester, slik som kontaktinformasjon om leverandørenes ansatte. Formålet med behandlingen er å oppfylle inngåtte avtaler (GDPR art. 6 (1) b).

3.4 Registeret «Bygg21 signaturen»

Vi holder et register over bedrifter som vil støtte opp om bruk av beste praksis definert av Bygg21 for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring. Ved registrering av nye bedrifter til registeret behandler vi navn, IP-adresse og kontaktinformasjon på den som registrerer bedriften. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er den RIF berettigede interesse om å ha en kontaktperson i bedriften (GDPR art. 6 (1) f)).

3.5 Seminarer og arrangementer

Dersom du har samtykket til dette (GDPR art. 6 (1) a)) vil vi sende deg informasjon om seminarer, kurs og arrangementer. Vi vil også sende deg relevante spørreundersøkelser og viktige oppdateringer i bransjen.

3.6 Utmerkelser og priser

Bygg21 Fase 2 hedrer hvert år ett eller flere medlemmer/prosjekter som har gjort seg fortjent til utmerkelsen «Beste praksis» innenfor bærekraft og kompetanseutvikling i næringen. RIF og Bygg21 Fase 2 behandler i den forbindelse nødvendige opplysninger for å kåre en vinner, samt at bilder og navn publiseres både på våre hjemmesider, i nyhetsbrev, i media og på sosiale medier. Behandlingens behandlingsgrunnlag er RIFs berettigede interesse i å sette fokus på bærekraft og kompetanseutvikling, noe som er en sammenfallende interesse hos våre medlemmer (GDPR art. 6 (1) f)). Vinneren vil få mulighet og har adgang til å motsette seg at slik publisering gjøres.

4. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

På vår hjemmeside (www.Bygg21.no) benytter vi informasjonskapsler for at nettsiden vår skal virke best mulig for deg som bruker, samt analyse og markedsføring.

Vi bruker følgende informasjonskapsler:

Cookie[CS1] DomainType ⇅DescriptionDuration
_fbp.bygg21.noAdvertisementThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.3 months
fr.facebook.comAdvertisementThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.3 months
bscookie.www.linkedin.comAdvertisementThis cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags.2 years
_ga.bygg21.noAnalyticsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 years
_gid.bygg21.noAnalyticsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.1 day
lang.ads.linkedin.comFunctionalThis cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.session
bcookie.linkedin.comFunctionalThis cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page.2 years
lidc.linkedin.comFunctionalThis cookie is set by LinkedIn and used for routing.1 day
lang.linkedin.comFunctionalThis cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.session
ASP.NET_SessionIdwww.bygg21.noNecessaryThis cookie is used in sites developed with Microsoft.Net. When a user start browsing a unique session ID is created, which keeps track of all the information regarding that session.This information is stored in the web server and it is identified via a GUID.The GUID is essential for any ASP.NET site to function properly.session
UserMatchHistory.linkedin.comOtherLinkedin – Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.1 month
_gat.bygg21.noPerformanceThis cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.1 minute

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler på din nettleser. Men vær klar over at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt. Se hvordan du endrer innstillingene knyttet til informasjonskapsler på nettvett.no.

For mer informasjon om Googles bruk av informasjonskapsler, les her. Du kan også deaktivere informasjonskapsler fra Google Analytics her.

For mer informasjon om Facebooks bruk av informasjonskapsler, les her.

For mer informasjon om LinkedIns bruk av informasjonskapsler, les her.

6. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer nødvendige personopplysninger til våre samarbeidspartnere på økonomi, IT-drift, analyse og markedsføring. Vi inngår bindende databehandleravtaler med våre databehandlere for å ivareta personvernet til våre registrerte.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det fremgår av denne personopplysningen og foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Et eksempel på slikt grunnlag vil være et lovgrunnlag (hvitvaskingsloven) som pålegger oss å gi ut informasjonen eller ditt samtykke.

Med de unntakene som fremgår av 6.2 og 6.3, vil all behandling av personopplysninger vi foretar skje innenfor EU/EØS-området.

Det er tilstrekkelig å oppgi kategorier av databehandlere. Overføringer til andre behandlingsansvarlige må derimot oppgis.

Vær klar over at overføring til USA og andre land utenfor Europa er problematisk og ikke uten risiko om dagen. Les vår artikkel om Schrems II-dommen:  https://www.digi.no/artikler/debatt-privacy-shield-kjent-ugyldig-hva-na/500940

6.1 Behandling av personopplysninger på Facebook og LinkedIn

Bygg 21 Fase 2 har en side på Facebook og LinkedIn som vi bruker til reklame og kommunikasjon med våre følgere og besøkende.

På Facebook og LinkedIn får vi tilpasset vi annonseringen til de besøkende og får statistikk som kan hjelpe oss med å forstå hvilke hvordan de besøkende responderer på annonseringen vår. En slik tilpassing anses som profilering og

For mer informasjon om annonseplattformenes bruk av informasjonskapsler og annen lagringsteknologi, se punkt 4.

6.2 Behandling av personopplysninger på Google Analytics

Google Analytics gir oss informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er besøkt osv. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.

Vi bruker anonymizeIP, en funksjon i sporingskoden som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av internett.

For mer informasjon om Google Analytics bruk av informasjonskapsler, se punkt 4.

7. Lagringstid

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet over eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere.

8. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang, bl.a ved bruk ved fysisk og digital adgangs- og tilgangskontroll.

10. Rettigheter for den registrerte

Lovverket gir deg flere rettigheter for å hjelpe deg med å ivareta ditt personvern. Henvendelser knyttet til disse rettighetene kan rettes til våre kontaktflater beskrevet i punkt 2. Vi vil besvare din henvendelse kostnadsfritt og senest innen 30 dager i henhold til personopplysningsloven. Rettighetene dine inkluderer:

10.1 Informasjon om behandling av personopplysninger

Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Det viktigste med informasjonsplikten er at den skal sikre du kan forstå hvordan personopplysninger blir behandlet, hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, hvilke rettigheter du har og hvordan disse rettighetene kan tas i bruk. Denne personvernerklæringen skal oppfylle din rett på informasjon, men dersom du likevel skulle ha noen spørsmål, kan du gjerne kontakte oss gjennom kanalene oppgitt i punkt 2.

10.2 Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Dette betyr at du skal få vite om vi samler inn og bruker opplysninger om deg. Du vil også ha rett til å be om innsyn i vår vurdering av behandlingsgrunnlaget for de de behandlingene som beror på berettiget interesse dersom du ber om dette.

10.3 Korrigering av personopplysninger

Du har rett til å få korrigert personopplysninger som er feil eller unøyaktige. Dette sikrer blant annet at vi har oppdatert informasjon om deg til enhver tid.

10.4 Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot innsamling og bruk av personopplysninger som innebærer profilering, herunder målrettet annonsering se punkt 6.1 i vår personvernerklæring. Trykk på lenken for å endre dine annonseinnstillinger på LinkedIn og Facebook.

10.5 Sletting av personopplysninger

Du har i visse tilfeller rett til å be om sletting av personopplysninger. Dette gjelder eksempelvis når lagring av opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, hvis du trekker tilbake samtykke og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandlingen.

10.6 Begrenset bruk av personopplysninger

Du kan be om at vi ikke bruker personopplysninger til annet enn å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav (f.eks. kreve betaling for en avtale), for å beskytte en annens rettigheter eller å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis:

  • du har bedt om at feilaktige opplysninger korrigeres (inntil opplysningene er korrigert),
  • du har klaget på behandlingen av personopplysningene (inntil du har fått tilbakemelding på klagen), eller
  • det viser seg at vår behandling av opplysningene er ulovlig, og du foretrekker at vi lagrer opplysningene fremfor å slette dem

10.7 Dataportabilitet

Du har rett til å be om at personopplysninger utleveres fra oss og til en annen organisasjon eller deg selv. Formålet med denne rettigheten er å gi deg kontroll over egne opplysninger, og skal blant annet gjøre det enklere for deg å flytte fra en organisasjon til en annen.

Retten gjelder kun opplysninger som du selv har gitt til oss, og bare når vi bruker opplysningene til å oppfylle en avtale med deg eller bruken av opplysningene er basert på ditt samtykke.

10.8 Klage

Dersom du har innsigelser på måten vi behandler personopplysninger om deg, kan du klage til Datatilsynet. Vi ber deg imidlertid å kontakte oss gjennom våre kontaktflater i punkt 2 først, slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og oppklare eventuelle misforståelser eller korrigere praksisen direkte. Er du ikke fornøyd med vår klagebehandling kan du klage saken inn til Datatilsynet.

11.  ENDRINGER

Hvis det skulle skje endringer i måten vi behandler personopplysninger på eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring av denne personvernernerklæringen. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på viktige endringer i personvernerklæringen. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.