Målet med kvalitetsprinsippene er å øke kunnskap om bærekraft

Formålet med de 10 kvalitetsprinsippene er å være en veiviser for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder. Tipunktslisten skal sørge for at ingen viktige kvaliteter uteblir fra vurderingene, eller at man velger løsninger som tilfredsstiller noen kvaliteter, men motvirker andre fordi de ikke er med i målbildet. Det er mulig å tilfredsstille alle kvalitetene hvis man setter bærekraftige løsninger som premiss fra prosjektets oppstart, og tidlig definerer hvilke løsninger som skal ivareta kvalitetsprinsippene. Hvordan man innfrir hvert kvalitetsprinsipp vil variere etter bygningstype, bygningskategori og område. Men for å sikre bygg og områder som både er kostnadseffektive, miljøvennlige og helsefremmende, må alle prinsippene være tilstede i et visst omfang i alle prosjekter.