Forord

Denne rapporten er skrevet av Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, på vegne av arbeidsgruppa i Bygg21, Kvalitet og bærekraft. Rannveig Landet i BNL og Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens forening, har gitt nyttige innspill og bidratt til kvalitetssikring av rapporten.

Det er planlagt et ytterligere kartleggingsarbeid av byggsektorens klimagassutslipp, arbeid i regi av BNL. Denne rapporten vil basere seg på oppdaterte tall fra SSB mai 2018 og forventes ferdigstilt høsten 2018. Tallene herfra vil være mer detaljerte, men i hovedtrekk forventes resultatene å vise det samme som fremkommer i denne rapporten.

Oslo 18.02.18

Furuset, Oslo Furuset er valgt til Oslo kommunes forbildeområde i FutureBuilt-programmet. Gode eksempler viser vei for fremtidens byutvikling. På Furuset vil kommunen skape et moderne byområde som kombinerer hensyn til miljø med god arkitektur. Det er fem prioriterte prosjekter, og utvikling av Trygve Lies plass til et grønt mobilitetssenter og et attraktivt byrom er ett av dem. I oktober 2016 ble det arrangert en åpen plan- og designkonkurranse for å revitalisere plassen, og vinneren ble Flyvende teppe signert MX_SI architectural studio, Mestres Wåge, Degree of Freedom AS og Granlund Consulting oy. FOTO: MESTRES WÅGE