Referanser

 1. Klimameldingen 2017: Klimastrategi for 2030- norsk omstilling i europeisk samarbeid, Stortingsmelding 41, 2016-2017, Klima- og miljødepartementet
 2. COWI, 2018, Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg”, en rapport bestilt av NHP-nettverket
 3. UNEP, 2007, Building and climate change
 4. Miljødirektoratet, 2015: Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling
 5. Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Bellona, Enova, 2017: Fossil- og utslippsfrie byggeplasser
 6. Byggemiljø, 2007: Byggsektorens klimagassutslipp, revisjon april, 2007 http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2015/01/Notat-klimagassutslipp-fra byggsektoren21des06rev190407.pdf
 7. Grønn Byggallianse/Norsk Eiendom 2016: Eiendomssektorens veikart mot 2050.
 8. FutureBuilt/Civitas 2014: Beregningsregler for klimagassberegninger i FutureBuilt
 9. Statsbygg 2014, Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018. http://www.statsbygg.no/files/samfunnsansvar/miljo/Miljostrategi2015-2018.pdf
 10. Asplan Viak 2014, Rapport Munchmuseet Klimagassberegninger – RVU 2009 Reisevaneundersøkelsen 2009.
 11. Arnstadutvalget 2010, KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering i bygg.
 12. Sluttrapport, Bygg21, 2018, Sluttrapport Kvalitet og Bærekraft (bl.a. basert på Oslo Economics, 2017, kartlegging av markedsincentiver for bærekraftige bygg og områder, Oslo Economics rapport 2017-50, utarbeidet for Bygg21)