Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet