2.0 Sammendrag

Bygg21 foreslår i denne rapporten tre løsninger for bedring av bygg- og eiendomsnæringens måling av kvalitetsarbeid, og som vil gi bedre analyser av næringens utfordringer knyttet til kostnadseffektivitet.

I bygg- og eiendomsnæringen er sluttproduktet synlig for alle, men arbeidsmetoder og kostnadseffektiviteten er ikke like lett å få øye på. Ut fra tilgjengelig statistikk har norsk bygg- og eiendomsnæring et betydelig forbedringspotensial hva gjelder kostnadsutvikling og levert kvalitet.

Pris- og kostnadsutviklingen har de siste 10 årene vært kunstig høye, sammenlignet med øvrige næringer. Eurostats statistikk tyder på at vår kostnadsutvikling er høy sammenlignet med land vi kan sammenligne oss med.

Finans Norge har skadestatistikk som tyder på at evnen til å levere kvalitet kan forbedres.

Bygg21 har estimert et kortsiktig effektiviseringspotensial på 20 prosent i løpet av 2020. For å lykkes med forbedring og utvikling må vi kunne måle næringens produktivitet og evne til å levere kvalitet over tid.

Norge har over 12 000 utførende BAE-bedrifter og over 40 000 bedrifter innen eiendom og finans.  Næringen er sammensatt. Produktene våre er komplekse. Betydningen av effektivt og godt samarbeid i og mellom virksomhetene er stor. Til tross for at mange kompetente miljøer allerede tar oss i riktig retning, sprer beste praksis seg for sakte. Det er utfordringer vi kan gjøre noe med.

Construction cost (or producer prices), new residential buildings – annual data (EU, Finland, Nederland og Norge) ILL: EUROSTAT