5.0 Nytteverdi/effekt av anbefalingene

Rapportens tre anbefalinger vil bidra til økt kostnadseffektivitet, økt kundetilfredshet, og forebygge feil og skader gjennom hele bygg- og eiendomsnæringens verdikjede.

  • Byggeiere, entreprenører, bank og forsikring, og myndighetene har egen interesse i økt kunnskap om kundetilfredshet, produktivitet og kostnadseffektivitet, og feil og skader. Det vil styrke interessentenes arbeid for ønsket utvikling dersom kildegrunnlaget er felles og omforent. Dermed vil strategi, politikk og tiltak samvirke til det beste for bygg- og eiendomsnæringens utvikling. Derfor ønsker Bygg21 å tilrettelegge for en sammenslutning av Norsk Eiendom, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Finans Norge og DiBK, for å rapportere næringens utvikling hvert år.
  • Det er gjort en betydelig innsats for å utvikle nyttige og troverdige metoder for måling av produktivitet på bransjenivå, nasjonalt og internasjonalt, uten å lykkes. Det er bedre, riktigere og mer kostnadseffektivt å sammenstille og analysere eksisterende statistikk. Økt bruk av eksisterende kilder vil stimulere videre utvikling av disse.
  • Det er begrenset, men god tilgang til gode kilder og statistikk. Vi har identifisert åtte eksisterende og nyttige kilder, egnet for årlig statistikk og analyse av kundetilfredshet, produktivitet og kostnadseffektivitet, og feil og skader. Vi har identifisert syv kilder som forventes å utvikle seg som supplerende kilder. Det er tilstrekkelig tilgang til eksisterende kilder for å måle næringens utvikling.
  • Eksisterende kilder må analyseres og krysskobles for å gi troverdig og nyttig kunnskap om næringens utvikling. Vi har identifisert tre supplerende analysemiljøer med egnet kompetanse.12 Mer enn tre uavhengige forskningsinstitutter har evne og vilje til å kvalitetssikre analyser og rapporter.
  • Næringens utvikling er summen av virksomhetenes forbedringer. Målstyrt forbedring på virksomhetsnivå må stimuleres. Ved å publisere sammenslutningens årlige rapport på hovedscenen til Bygg Reis Deg/Det norske byggemøte i oktober hvert år, vil verdien av målstyrt forbedring bli flombelyst og anerkjent, med støtte i sammenslutningens rapport.
  • Tilgang til kildegrunnlaget publiseres suksessivt i løpet av første halvår. Dermed vil nevnte rapport være fersk og nyttig i oktober.
  • Som inspirasjon for andre har vi pekt på behovet for skadeforebyggende tiltak, og positive erfaringer fra Danmark og Sverige. Bygg21 har ikke forutsetninger for å utvikle forslag til hvordan behovet skulle kunne dekkes i Norge.

12 SSB, Prognosesenteret og Arealstatistikk AS.