6.0 Om rapporten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Bygg21 i oppdrag å legge frem anbefalte metoder og/eller ordninger for måling av produktivitetsutviklingen, kostnadsutviklingen, kundetilfredshet og feil i leveranser i byggenæringen, i løpet av 2017.

For å belyse problemstillingen og informere om arbeidet, arrangerte Bygg21 et åpent lunsjmøte om Kunnskap om produktivitet.1

Bygg21-styrets særskilte arbeidsgruppe har kartlagt kilder og kunnskapsbaser, og oppsøkt interessenter i bransjeforeninger, forskningsmiljøer og aktører i næringen for å invitere dem med på løsningene rapporten peker på.

Arbeidsgruppen har bestått av:

Kari Sandberg (leder av arbeidsgruppen)Adm.dir Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
Svein BjørbergProfessor, Multiconsult
Hallgeir SchancheAvdelingsleder, Veidekke
Steinar TodsenSr. rådgiver, SSB
Kjell KvarevålDir. markedskommunikasjon, JM
Jan Alexander LangloResearch manager, Sintef
Anders Nohre-WalldénUtviklingssjef, Norwegian Green Building Council (NGBC)

Seniorøkonom Kjell Senneset fra Prognosesenteret har vært engasjert som faglig ekspert. Direktør Sverre Tiltnes, Bygg21, har vært arbeidsgruppens sekretær. Geelmuyden Kiese og kommunikasjonsrådgiver Jon Gangdal, Bygg21, har bidratt i redaksjonen.


1 Bygg21s lunsjmøte om Kunnskap om produktivitet ble avholdt 28.11.16 i Oslo. Video fra arrangementet.