8.0 Andre kilder

 1. En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE), BI., (2015)
 2. En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring, BI., (2011)
 3. NOU 2015:1 Produktivitetskommisjonens første rapport, (2015)
 4. Prisindeks for nye boliger, SSB – Salgspris til sluttbruker inkludert tomt, salgsomkostninger og offentlige avgifter og gebyrer. Kilde: boligprodusenter, spørreundersøkelser og Matrikkelen.
 5. Gjennomføringsmodell- og prosesser, OSCAR Delprosjekt 2, (2017)
 6. Rapport delprosjekt 1 (DP1), OSCAR, (2017)
 7. A motherless child – Why do construction projects fail, Hallgrim Hjelmbrekke, NTNU, (2015)
 8. Byggeskadefonden, Danmark
 9. BYG-ERFA, Danmark
 10. Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningsteknisk etat, KMD, BNL (2005-2010)
 11. Bygg som innsatsfaktor for effektive helsetjenester, Multiconsult (2006-2010)
 12. Meld. St. 28, Gode bygg for eit betre samfunn, (2011-2012)
 13. Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen, Sintef / DiBK (2013)
 14. Sustainable refurbishment – Decision support tool and indicator requirements, Nordic Innovation (2014)
 15. Veien til riktig utførte bygg, Byggekostnadsprogrammet
 16. Veien til riktig utførte bygg, SBI (2006)
 17. Reinventing Construction – A route to higher productivity, McKinsey&Company (2017)
 18. Forprosjekt for Big Data og byggkvalitet, KPMB / DiBK (2015)
 19. UK Industry Performance Report, Glenigan / Constructing Excellence / citb (2016)
 20. «Kostnadsanalyse» – En analyse av kostnader for eiendomsutvikling i Norge, BI 2017
 21. Bygningers verdiskapning, Bygg21, tegn_3/ÅF Engineering og NTNU (2017)
 22. Markedsanalyse og kartlegging av modul- og elementimport til det norske markedet, Prognosesenteret (2014)
 23. Byggevarestatistikk – import/eksport, Byggevareindustrien/NHO (2016)
 24. Økonomisk utsyn – 3. Økonomisk vekst, Økonomiske analyser, SSB 1/2017 (2017)
 25. Analysis of the Use of Performance Information in the Construction Industry, CIB (2006)
 26. Achieving High Performance in the Construction Industry, Accenture (2015)
 27. Byggskadeomfanget i Norge, SINTEF Bggforsk (2006)
 28. «Færre byggefeil enn vi trodde», E24 (2008)
 29. Tids- og frekvensstudie, Nelfo (2016)
 30. Nasjonal database for byggkvalitet, SINTEF Byggforsk (2009)
 31. Nybyggnadsförsäkring, Gar-Bo, Sverige
 32. Protector forsikring
 33. NOU 2015:1 Produktivitetskommisjonens første rapport 2015
 34. Prisindeks for brukte boliger, SSB – FINN.no sitt prisregister over omsatte boliger. I tillegg supplerer SSB boligomsetningene med data fra Matrikkelen.