3.0 Om arbeidet med rapporten

Bygg21 har satt ned en egen redaksjon til å utarbeide rapporten. Redaksjonen har gjort bruk av mange kilder og gjennomført intervjuer og samtaler med et utvalg personer som har bred erfaring og kompetanse innenfor plan- og byggesaksområdet. Redaksjonens arbeid er forelagt Bygg21-styrets Strategiske råd som støtte og forsterkning til prioriteringene som er gjort.

Endringsforslagene balanserer mellom det offentliges ansvar for kvalitetsprosesser og byggenæringens behov for raske prosesser og forutsigbare rammebetingelser. Samtidig har Bygg21 prioritert enkle grep som kan implementeres raskt innenfor dagens regelverk.

Bygg21 har derimot ikke forutsetninger for å gjennomføre en fullstendig utredning alene. Etter hvert som de rette instanser og aktører fullfører de utredningene som kreves for endring av lov- og regelverket, kan de foreslåtte endringene settes ut i livet. Dette arbeidet bør begynne nå.