8.0 Redaksjon og kilder

Bygg21 har engasjert en særskilt redaksjon for utarbeidelse av denne rapporten. Redaksjonen har gjort bruk av en rekke kilder, herunder gjort et utvalg intervjuer. Redaksjonens arbeid er forelagt Bygg21-styrets strategiske råd som støtte og forsterkning til prioriteringer som er gjort.

Det er gjennomført samtaler/intervjuer med representanter fra utbyggere og kommune, store så vel som små.

8.1 Redaksjonen har bestått av

Christian Joys, Probiz

Leder av redaksjonen.

ArhturWøhni

Bærum Kommune

Nancy Jøssang

OPUS

Carl Henrik Borchsenius

Norsk Eiendom

Aasgne Haug

Asplan Viak

Ingrid Skaanes Sørensen

Kluge Advokatfirma

Karen Skjånes

Geelmuyden Kiese

Sverre Tiltnes

Bygg21 (Sekretær)

8.2 Utvalgte kilder

Effektivisering av kommunal planlegging – Asplan Viak

ks.no/globalassets/sluttrapport-delprosjekt-plan.pdf?id=15226

Redesignet innsendt planprosess (RIPP) – Oslo kommune

http://www.kuv.no/kuv/20131seminarinnleggMN.pdf

Kartlegging av utfordringer i plan- og byggesaksprosessen – DiBK

http://www.noeiendom.no/article.php?articleID=1429&categoryID=6

https://www.regjeringen.no/contentassets/b73d0b8657a84fe0893c-3562d016e77e/strategi_for_boligmarkedet.pdf

http://www.bnl.no/globalassets/dokumenter/diverse-notater/boligoginfrastruktur_rapport2015_endelig.pdf

http://byplanoslo.no/content/bedre-samarbeid-om-byggesaker

http://www.nettavisen.no/nyheter/her-er-kommunene-som-somlermest-med-saksbehandlingen/8558083.html

http://www.alstahaug.kommune.no/byggesak.196713.no.html

http://www.laagendalsposten.no/nyheter/raskest-i-klassen/s/2-2.1601-1.2481537

dibk.no/globalassets/byggesaksdagene/2013/06-horne.pdf