Sjekklister

Her er noen verktøy du kan bruke

Sjekklistene nedenfor kan benyttes som et hjelpemiddel for å vurdere om virksomheten har tilstrekkelig prosjekteierkompetanse, om det er identifisert hvilken kompetanse det er behov for i prosjektet og om det er lagt til rette for å velge de(n) riktige leverandøren(e).

Prosjekteiers kompetanse

For å lykkes med prosjekteierstyring må virksomheten kunne svare JA på disse spørsmålene:

Prosjekteiers kompetanse

Byggherren og/eller entreprenøren må kunne svare JA på følgende spørsmål når de har vurdert sine kompetansebehov:

I tillegg må man være bevisst på at ulike faser i prosjektet krever ulike former for kompetanse.

Vurdering og valg av leverandører

Dersom man har identifisert kompetansebehovet i prosjektet, og i tillegg landet på at kompetansen ikke finnes i egen virksomhet, er neste skritt å planlegge en anskaffelse. Når vi har landet en strategi for anskaffelsen, må vi kunne svare JA på følgende spørsmål for forespørselen og evalueringen: