7.0 Om rapporten

For å løse oppdraget knyttet til industrialisering av byggeprosjektene har styret i Bygg21 etablert en arbeidsgruppe bestående av:

Tonje Frydenlund (leder)Managing directorSnøhetta
Sverre KirkevollUtviklingssjefBlock Watne AS
Øyvind SkarholmAdministrerende direktørByggevareindustriens forening (BNL)
Jon-Erik LunøeDaglig lederUlven AS, OBOS Forretningsbygg
Øystein Olav YlvisåkerProsjektdirektørOslo S Utvikling AS (OSU)
Anita MoumSr. rådgiverUtvikling og Analyse, Tegn_3
Jens SjøgrenMarkedsdirektørBoligprodusentenes forening (BNL)
Anders W. HaugenDirektørVeidekke Entreprenør AS

Arbeidsgruppen har arrangert workshops med deltagere fra alle deler av verdikjeden og hatt arbeidsmøter med ulike aktører og organisasjoner som har bidratt med sine erfaringer. I tillegg er det arrangert et frokostmøte i samarbeid med Statsbygg og buildingSMART Norge med tema «Digital tvilling». Temaet er også presentert og diskutert på ulike fagsamlinger og seminarer både i regi av Bygg21 og andre.

I forbindelse med råd 2, produktsøk og logistikk, er det gjennomført et separat kartleggingsarbeid i samarbeid med Virke Byggevarehandel – Bengt Herning, Byggevareindustrien (BNL) – Øyvind Skarholt, GS1 – Knut Mathisen, Nelfo – Oddvin Breiteig, Innovasjon Norge – Tor Mühlbradt, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) – Olaug Hana Nesheim og Bygg21 – Arne Malonæs.

I forbindelse med kartleggingsarbeidet er det gjennomført fire prosjekt­gjennomganger og en questback-undersøkelse blant både bygg- og tekniske entreprenører over hele landet. Kantar-TNS ble benyttet til den praktiske gjennomføringen og analyse.

Det er også samarbeidet tett med Sykehuset i Vestfold, Tønsbergpro­sjektet – Inge Aarseth, hvor det er tatt frem en demo for identifisering av byggemateriell ved hjelp av GS1-standardene, til bruk i driftssituasjonen.

I forbindelse med råd 3, nordisk harmonisering, er det gjennomført et separat kartleggingsarbeid og utarbeidet en egen arbeidsrapport som grunnlag for situasjonsbeskrivelsen og anbefalingene, med bidrag fra OBOS – Jon-Erik Lunø, NCC – Olle Forsberg, NBBL – Kjetil Krogstad og DiBK – Vidar Stenstad. Arbeidsrapporten er utarbeidet av Anita Moum, tegn_3.

Snøhetta har bidratt til utviklingen av veilederen «Tenk nytt – bruk kjente løsninger» og tilhørende prosesskart for de fem industrielle dimensjonene.

Advokat Harald Fosse fra Advokatfirmaet Grette AS har vært enga­sjert som juridisk rådgiver. Rådgiver Jon Gangdal i Bygg21 har vært med i redaksjonen. Seniorrådgiver Arne Malonæs i Bygg21 har vært arbeidsgruppens sekretær.