Innledning

Denne rapporten presenterer Bygg21s forslag til råd for hvordan man kan få til god samhandling i byggeprosjekter.

Rapporten tar utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) mandat til Bygg21 for 2017-2019: «Styret skal vurdere barrierer og muligheter for bedre samhandling innad i næringen, og legge frem en oversikt over verktøy og metoder for å effektivisere denne».

Bygg21s styre opprettet arbeidsgruppen Samhandling i byggepro­sjekter med særskilt mandat og har definert og konkretisert oppdraget innenfor tre leveransepunkter:

  • Lage forslag til hvordan det kan oppnås bedre samhandling innenfor vanlig forekommende kontraktsmodeller.
  • Lage en oversikt over verktøy og metoder som fremmer samspill, og gjøre enkle kost-/nytteanalyser knyttet til bruk av verktøyene og metodene.
  • Gi innspill til utviklingsbehov og -løsninger for å utvikle beste praksis innen prosjekterings- og prosjektledelse.