Om rapporten

For å løse oppdraget knyttet til samhandling i byggeprosjekter har styret i Bygg21 etablert en arbeidsgruppe bestående av:

Karsten Hjertholm, lederStor-Oslo EiendomPartner
Arve SolheimMesterhusKvalitetssjef
Kjell-Andre HonerudDLA PieperPartner
Leif-Tore HanssenUtbyggingsavdelingen, Omsorgsbygg Oslo KFProsjektleder
Odd-Erik BundeBundeGruppen ASKonsernsjef
Ragnhild KvålshaugenSenter for byggenærngenProfessor
Sigmund AslesenVeidekke EntreprenørUtviklingssjef
Trygve ToftenMoelven ModusDirektør
Øyvind MorkAsplan ViakAdm.

Arbeidsgruppen består av medlemmer som representerer ulike aktører i næringen. De innehar ulik erfaring og har utfyllende kompetanse. Det har vært en styrke inn i arbeidet. Involvering, åpenhet og samspill gjelder for alt arbeid i Bygg21.

Arbeidsgruppen har organisert tre workshops for å få innspill til arbeidet. Til en av workshopene ble prosjekterende, byggherrer, entreprenører og underentreprenører invitert. Det kom deltakere fra hele landet. Vi har arrangert en egen workshop med RIF og representanter fra rådgiverbransjen. Vi har også hatt workshop med jurister. Funnene i nevnte workshops har resultert i veileder for bedre samhandling, samt bidratt til å utforme de øvrige rådene. Arbeidet med veilederen har blitt presentert i en rekke fora, blant annet gjennom to åpne frokostmøter i egen regi, samt på diverse møter og arrangementer i andres regi.

Arbeidsgruppen har gjort bruk av mange kilder i arbeidet og har tatt initiativ til ytterligere kartleggingsarbeid. Det er gjennomført en spørre­undersøkelse der et bredt utvalg av prosjektledere har svart på hva de opplever er det viktigste for å øke samhandlingen i byggeprosjekter. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Handelshøyskolen BI og WSP har utarbeidet rapport og mal for usikkerhetsstyring og Metier OEC har gjennomført kost-/nyttevurderinger av hvilke metoder og verktøy som fremmer effektiv samhandling.
Advokat Jørgen Birkeland i Arntzen de Besche har vært engasjert som juridisk ekspert. Rådgiver Jon Gangdal i Bygg21 har vært med i redaksjonen. Seniorrådgiver Linn Palm i Bygg21 c/o Multiconsult har vært arbeidsgruppens sekretær.