Industrialisering: Tenk nytt – bruk kjente løsninger

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet