Hvor ligger prosjektet/virksomheten i prosessen?

For å gjøre det enklere i komme i gang, har vi laget et «dashbord» som viser effekten av høy og lav grad av de fem industrielle dimensjonene. Et prosjekt må «score høyt» på alle fem dimensjonene for å være et byggeprosjekt med høy grad av industrialisering. Det er ikke nok «bare» å tenke standardisering, eller prefabrikasjon, eller automatisering i pro­duksjonen. Det er en helt naturlig og sunn utvikling at de fleste bygge­prosjekter har kommet lenger innen noen av områdene enn på de andre. Slik spakene er plassert i figur 3, kan det representere et typisk norsk byggeprosjekt i dag. Uansett hvilke verktøy, metoder og prosesser man velger å bruke er det ett hovedbegrep som trumfer alle, og det er de 3 T-ene: Tidlig – Tidlig – Tidlig.

Det første steget

En byggeprosess er en sammenhengende og delvis parallell kjede av beslutninger og handlinger. «Alt henger sammen med alt.» Derfor vil det å begynne med å utvikle en eller to av dimensjonene erfaringsmessig dra med seg behovet for å utvikle flere. Prinsippet er det samme som å gå: du må ta det første steget for å tiltrekke deg muligheten for det neste, og det neste … og så videre. Før dere vet ordet av det er dere på god vei inn i nye og enda mer effektive og lønnsomme arbeidsmetoder.

Dette dashbordet synliggjør effekten av større og mindre grad av industrialisering