10 KVALITETSPRINSIPPER FOR BÆREKRAFTIGE BYGG OG OMRÅDER

Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19. mars overleverte styreleder i Bygg21, Sissel Leire, rapporten 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, til Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

Rapporten er utarbeidet av Bygg21-styrets særskilte arbeidsgruppe bestående av: 

Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn byggallianse (gruppeleder)

Tor Erik Danielsen, overlege, Arbeidstilsynet

Christian Lorange, siviløkonom, Arealstatistikk

Morten Haveraaen, seniorrådgiver, Statsbygg

Kristin Kongsrud, head of real estate finance, SEB

Tom Brinck-Mortensen, partner, næringsmegling, Moment Eiendom

Cathrine Vigander, partner, arkitekt, Element Arkitekter

Stein Solvik, kvalitetssjef, JM Norge

Les rapporten 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder her

Rapporten inneholder 10 kvalitetsprinsipper som dekker hele bærekraftsperspektivet, og som vi anbefaler å bruke i enhver planlegging av et område eller bygg. Vi mener bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.