BYGG- OG EIENDOMSSEKTORENS BETYDNING FOR KLIMAGASSUTSLIPP

Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19. mars overleverte styreleder i Bygg21, Sissel Leire, rapporten, Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp, til Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

På vegne av arbeidsgruppen, Kvalitet og bærekraft, har Katharina Bramslev, skrevet rapporten, Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp. 

Rannveig Landet i BNL og Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens forening, har gitt nyttige innspill og bidratt til kvalitetssikring av rapporten. 

Les rapporten Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp her