GODE BYGG OG OMRÅDER – FOR HELSA, MILJØET OG LOMMEBOKA

Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19. mars overleverte styreleder i Bygg21, Sissel Leire, rapporten Gode bygg og områder – for helsa. miljøet og lommeboka, til Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

Rapporten er utarbeidet av Bygg21-styrets særskilte arbeidsgruppe bestående av: 

Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn byggallianse (gruppeleder)

Tor Erik Danielsen, overlege, Arbeidstilsynet

Christian Lorange, siviløkonom, Arealstatistikk

Morten Haveraaen, seniorrådgiver, Statsbygg

Kristin Kongsrud, head of real estate finance, SEB

Tom Brinck-Mortensen, partner, næringsmegling, Moment Eiendom

Cathrine Vigander, partner, arkitekt, Element Arkitekter

Stein Solvik, kvalitetssjef, JM Norge

Les rapporten Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka her

Advoktfirmaet BAHR har gitt juridiske innspill til arbeidsgruppen, Oslo Economics og Hjellnes Consult har stått for eksterne utredninger og kartlegginger, og Linn Palm har vært arbeidsgruppens sekretær.

Arbeidsgruppen har også laget rapporten, 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Rapporten inneholder 10 kvalitetsprinsipper som dekker hele bærekraftsperspektivet, og som vi anbefaler å bruke i enhver planlegging av et område eller bygg. Vi mener bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål. 

Les rapporten 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder her

På vegne av arbeidsgruppen har Katharina Bramslev, med gode innspill fra flere, skrevet rapporten, Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp. 

Les rapporten Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp her