En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser

Bygg21s arbeidsgruppe for næringens rolle i plan- og byggeprosesser har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19. mars overleverte styreleder i Bygg21, Sissel Leire, rapporten En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser, til Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

Rapporten er utarbeidet av Bygg21-styrets særskilte arbeidsgruppe bestående av: 

Thor Olaf Askjer, adm. direktør, Norsk Eiendom (gruppeleder)

Stian Berger Røssland, advokat, Selmer

Christine Grape, daglig leder, Grape Architects

Harald Martin Gjøvaag, utviklingssjef, Selvaag Bolig ASA

Aina Tjosås, kommunalsjef, Os kommune

Gro Sandkjær Hanssen, forsker, OsloMet

Les rapporten En god start – beste praksis for plan og byggeprosser her

Arbeidsgruppen har også utgitt rapporten, Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner, med avgjørende bidrag fra NTNU, Kluge Advokatfirma og direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes. 

Les rapporten Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner her