EN GOD START – NØDVENDIG KUNNSKAP OM BYGG- OG EIENDOMSNÆRINGENS UTVIKLING

Bygg21s arbeidsgruppe for kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19. mars overleverte styreleder i Bygg21, Sissel Leire, rapporten Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling, til Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

Rapporten er utarbeidet av Bygg21-styrets særskilte arbeidsgruppe bestående av: 

Kari Sandberg, adm. direktør, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (gruppeleder)

Svein Bjørberg, professor, Multiconsult

Hallgeir Schanche, avdelingsleder, Veidekke

Steinar Todesen, seniorrådgiver, SSB

Kjell Kvarekvål, direktør markedskommunikasjon, JM

Jan Alexander Langlo, research manager, SINTEF

Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef, NGBC

Les rapporten Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling her

Kjell Senneset har vært engasjert som faglig ekspert, og direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes, har vært arbeidsgruppens sekretær.