Bygg21-lunsj om produktiv måling

Ferske data viser at norske byggeprosjekter har langt opp til verdenseliten når det gjelder både effektivitet og bærekraft. Den gode nyheten er at produktiviteten og bærekraften vil øke i takt med at næringen nå begynner å måle sine egne prestasjoner i langt større grad enn tidligere.

Bygg21 samlet igjen aktører i norsk byggebransje til lunsj på Sentralen mandag 28.11, denne gang for å diskutere hvordan vi kan måle produktiviteten i bransjen og hvilken nytte slike målinger har.

Panelet besto av Lena Bygballe fra BIs Senter for byggenæringen, Christian Lorange fra Arealstatistikk, Bjørn Andersen fra NTNU og Prosjekt Norge og Jan Alexander Langlo fra Sintef, som vanlig ledet av Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Tiltnes ba publikum delta aktivt i debatten. – Det er utrolig høy kompetanse der ute i salen, sa han. – Vi er ikke her for å formidle, men for å finne frem til hvordan vi skal nå målene!

Han fortalte at en arbeidsgruppe skal jobbe videre med det som kom frem under møtet og strukturere den kunnskapen som finnes for å fremme de beste løsningene.

SER PÅ HELE VERDIKJEDEN

Lena Bygballe innledet møtet med en orientering om arbeidet Senter for byggenæringen nå gjør, i samarbeid med blant andre Direktoratet for byggkvalitet og Bygg21. Resultatene er klare på nyåret 2017 og går langs to spor.

– Vi gjør to studier. Den ene er en litteraturstudie for å finne ut hva som finnes av kunnskap på området fra før og den andre er en analyse av utviklingen i eiendomskostnader.

Bygballe og kollegaene har sitt datagrunnlag fra fem av de største aktørene innen boligbygging i Norge, til sammen 112 prosjekter. 

GRØNN INFORMASJON I 2017

Christian Lorange fra Areastatistikk AS fortalte om datainnsamlingen han og kollega Sigmund Aas har gjort de siste ti årene.  Arealstatistikk er nå i gang med innsamling av det de kaller «grønn informasjon», som skal bli til en ny database for å måle effektivitet og produksjon i grønne bygg.  

– I løpet av relativt kort tid kan vi begynne å uttale oss om markedet. Målsettingen for arbeidet er å sammenholde det som samles inn med data Arealstatistikk har fra før, og se på om det lønner seg å bygge slike bygg. Stiger leieprisene raskere enn ellers i markedet? Hvor mange bygg har miljøsertifisering, og hvordan utvikler det seg? Hvordan kan eksisterende bygg bli grønne?

På nyåret presenter Arealstatistikk sine foreløpige svar på disse spørsmålene.

Utgangspunktet i Arealstatistikk sitt arbeid er alltid total uavhengighet til alle aktører.

– Det er avgjørende for å kunne samle inn og forvalte sensitiv informasjon, fortalte Lorange.

VM I BYGGEPROSJEKTER

Bjørn Andersen fra NTNU og Prosjekt Norge har i litt over ett år jobbet med prosjektet «Prestasjonsmåling i BAE-næringen»,

De har blant annet sett på prestasjonsmålingsverktøyet CII 10-10.

 – Vi ser at CII 10-10 er nyttig både på prosjektnivå og organisasjonsnivå, sa Andersen.

Målemetoden brukes ved avslutning av ulike faser i prosjektet og dermed kan man bruke den informasjonen man får til å forbedre neste fase i prosjektene.

Skjemaet som fylles ut er nettbasert og tar ikke mye tid for prosjektlederne. Etter dette får man en prosjektrapport som sammenligner resultatene med andre prosjekter.

– Av de ti bedriftene som har kommet lengst, sier syv at det gir forbedringer, fortalte Andersen. – Bare to tror ikke de vil fortsette. Flere vil gjøre det til standard i alle sine prosjekter, fortalte Andersen.

IKKE I VERDENSELITEN

Det som overrasket mange var hvor lavt de norske prosjektene scoret i global målestokk.

 – Vi har arrangert nasjonale mesterskap før, men nå begynner vi for første gang å arrangere et slags VM i prosjektstyring, og det er ubehagelig, mente Andersen.

 – Men vi må tørre å delta i VM, ellers får vi aldri noen Bjørgen eller Northug i norsk byggebransje.

-Noen ganger gjør det vondt å stikke fingeren i jorda, sa Sverre Tiltnes om undersøkelsene som viste at norske byggeprosjekter ligger langt bak på bærekraft og produktivitet.

MÅLINGER FOR FORBEDRINGER

Jan Alexander Langlo og SINTEF har sammen SSB undersøkt produktiviteten i bransjen.

– Dagens produktivitetsindeks for byggebransjen er ikke god nok. Det sier SSB selv. Store deler av byggenæringen er ikke inkludert i tallene, fortalte Langlo.

Ifølge Langlo har den norske byggenæringen ikke tapt produktivitet, men holdt tilnærmet samme nivå over tid.

SINTEF og SSB har kommet fram til at det er nyttigere for virksomheter å måle prestasjon heller enn produktivitet.

– Måling er kun et verktøy, det som er viktig er hvordan vi bruker målingene til forbedringer. Skal vi lykkes, må hver enkelt ansatt være opptatt av å levere kvalitet, mente Langlo.

ET SPENNENDE KVARTAL

Til neste år starter Bygg21s seks arbeidsgrupper som vil bidra til realisering av målet om 20 prosent kostnadsreduksjon i 2020. God kunnskap om produktivitet, både på virksomhets- og bransjenivå blir oppgaven til en av disse gruppene.

– Det blir et spennende første kvartal, sa Sverre Tiltnes. – Vi trenger arenaer som motiverer aktører til å levere data som vi har nytte av. Vi må jobbe med samhandling og måling av prosjektledelsens effektivitet, og rett kompetanse på rett sted. Hvis vi får til det, kommer vi oss fremover!