Beste praksis

Bygg21s rapporter og veiledere presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.

Rapporter og veiledere

Pågående arbeid og resultater

Bygg21 arbeider med å identifisere og spre beste praksis. Resultatene kan være rapporter, verktøy, råd eller anbefalinger. Under finner du en liste over noen av de viktigste pågående og avsluttede prosjektene.