Kilder

Kilder

  1. Bygg21, «Veileder for fasenormen “Neste steg”,» Bygg21, 2015.
  2. H. Whist, «Følgeforskning,» Concept, 2018.
  3. OGC – the UK Office of Government Commerce, «Common causes of project failure,» 2005.
  4. Difi, «Best Value Procurement (BVP) prestasjonsinnkjøp,» Difi, 1 Juni 2018. [Internett]. Available: https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp. [Funnet 14 September 2018].