Sjekklister

Her er et verktøy dere kan bruke for å sjekke at dere har fulgt prosessmodellen som er beskrevet i denne veilederen. Denne listen kan brukes både ved oppstart og tilpasses bruk underveis i prosessen ved at dere ikke bare tikker av hva dere har gjort, men om prosesser og strategier fungerer etter hensikten.

Tenk og planlegg industrielt fra start

Organisering

For å lykkes med en industrialisert byggeprosess må virksomheten kunne svare JA på disse spørsmålene.

Flyt

Standardisering og automatisering

Bruk og berik BIM gjennom alle faser av byggeprosessen – etabler en «Digital tvilling» å bygge etter og til bruk i byggets driftsfase

Teknologibruk

Digitale bestillinger